ArtLab # 22 - Koreografi for åpne rom

Aktuelt
Publisert: 04.07.2024

Velkommen på en visning av dansekunstnerne Marit Meløe og Anders Engebretsens ArtLab i speilsalen på Rådstua Teaterhus fredag 2. august kl 12.00.

Speilsalen har begrenset med plasser, så send gjerne en påmelding til tale@davvi.org - så kan du sikre deg plass. Laben er gratis og åpen for alle. Velkommen!

Dette skriver laborantene om sin lab:

Koreografi for åpne rom er et koreografisk arbeid under utvikling, av og med dansekunstnerne Marit Meløe og Anders Engebretsen. Målet med deltakelsen i ArtLab er å sette egne koreografiske prosesser under lupen, og utforske hvordan arbeid med lyd kan utvide både prosjektets horisonter og utvikle duoens kunstneriske praksis.

Tracing

Prosjektet tar utgangspunkt i en egenutviklet metode kalt tracing, som har sitt utspring fra et kunstneropphold ved AiR Vesteraalen i Øksnes. Under kunstneroppholdet dokumenterte duoen feltarbeid og ferdsel grafisk på kart. 16 kart representerer og fremviser opplevelser, erfaringer og steder, og målet med tracing-praksisen er å se hvordan kartene kan omformes eller transformeres til koreografi.Marit og Anders jobber både utøvende og skapende, og anser utøverperspektivet som en tydelig drivkraft for prosjektene sine – begge er fysisk involvert i arbeidet, og lar erfaringene virke inn på utforming av konsept og koreografi.

Koreografi for åpne rom

I forbindelse med konseptutvikling for «Koreografi for åpne rom» har de vært nysgjerrige på hvordan de også kan involvere arbeid med lyd som en bestanddel av sitt arbeid. Under ArtLab er derfor målet å undersøke hvordan metodene for feltarbeid og koreografiutvikling også kan inkludere opptak og avspilling av lyd, og se hvordan dette på sikt kan bidra til å skape nye forestillingsopplevelser for uterom.– Til nå har tracing-arbeidet bare handlet om å skape dans, og under ArtLab vil vi se om metoder for å lage baner, linjer og teksturer i kroppen kan brukes til å skape nye lydlandskap inspirert av de samme kartene. Kanskje arbeidet med lyd også kan bli en bestanddel av koreografien?Koreografi for åpne rom skal utvikles til en danseforestilling med premiere i Øksnes september 2024, med påfølgende visninger i Nordland.

Møte en bredere offentlighet

ArtLab gir pusterom for de to dansekunstnerne til å teste nye arbeidsmetoder og videreutvikle sine kunstneriske prosesser.– Vårt håp er at metodene kan brukes til fremtidige samarbeid, og at tittelen for prosjektet kan henspille på en naiv og forventningsfull ambisjon om å fylle verden med dans, enten det åpne rommet er i et teater eller et annet sted i offentligheten; en fjellside, et torg, en grus-sti, et sykehjem. I første omgang bidrar det til samarbeidet vår, forestillingene i Vesterålen, og vi håper også å kunne møte en bredere offentlighet gjennom å reise med prosjektet i Nordland.

Bio

Meløe/Engebretsen er en duo bestående av dansekunstnerne Marit Meløe og Anders Engebretsen. De har begge medvirket i en rekke sceniske produksjoner sammen, men også jobbet mye med dans i det offentlige rom gjennom egne prosjekter. Duoen lar seg inspirere av mennesker, bystrukturer og naturlandskap, hvor fellesnevneren i arbeidet deres er en åpen og leken tilnærming til dans og bevegelse. Sammen skaper de opplevelser der dansekunsten legger til rette for nye forbindelser, og åpner opp for nye perspektiv mellom mennesker og omgivelser. Både Marit og Anders har utdanningsbakgrunn fra England, og har siden 2020 turnert med eget arbeid til festivaler og kulturhus i både inn- og utland, fra Hammerfest til Helsinki.