Open Call til Davvi Scene på Stokmarknes

Aktuelt
Publisert: 01.07.2024

31. august åpner vi det nomadiske scenerommet Davvi Scene på Stokmarknes. Davvi Scene er en lavvo på 174 m2 med dansegulv, oppvarmning, strøm og en liten lysrigg i taket. Rammen for residensen er en helt ny struktur, som er ment til å gi inspirasjon og kunnskap for de som oppholder seg der.
Davvi Scene vil flyttes med intervaller på 2-3 måneder. I september og oktober står lavvoen ved Hurtigrutens hus på Stokmarknes og vi inviterer nå kunstnere til å søke residens i en periode opp til 4 uker. Prosjekter under 2 uker vil ikke bli vurdert.

Residensperiode:
September eller Oktober.

Søknadsfrist: 15. juli 2024

Et viktig premiss for residenser i Davvi Scene er at man jobber med interesse og engasjement for stedet. Det vil si, at vi ser etter prosjekter og ideer som har strategier for å la seg inspirere av, være i dialog med eller påvirke det samfunnet/stedet prosjektet finner sted.

Hva vi dekker under residensen – maks 4 personer:

  • Overnatting
  • Reiseutgifter i Norge
  • Fri adgang til Davvi Scene i avtalt periode
  • Diett på kr. 435 pr dag/pers
  • Prosjektstøtte på kr. 500 pr dag/pers

Davvi – Senter for scenekunst bestiller overnatting, reiser osv på vegne av prosjektet.

Det er første gang vi gjennomfører en residens i Davvi Scene, så du må være innstilt på at vi lærer mens vi går. Husk, at Davvi Scene ikke er geografisk knyttet til der administrasjonen jobber. Søker må derfor være innstilt på at lokal tilrettelegging i noen grad må ske på eget initiativ.
Det er så langt ikke gjort noen erfaringer med tilgjengelighet for særlige behov, så dette kommer vi tilbake med informasjon om senere.

Koordinator for residensen vil være arenaansvarlig for Davvi Scene.

Kriterier for søkere:

Vi prioriterer norske søkere, men kan ta inn internasjonale prosjekter med sterkt lokalt engasjement

Prosjektet må ha behov for residens

Prosjektet må ha profesjonelle deltakere – men kan også gjerne omfatte annen involvering

Prosjekter med utgangspunkt i scenekunst vil bli prioritert

Prosjekter med strategier for lokalt engasjement vil bli prioritert

Utvalget som vurderer søknader består av: Marita Isobel Solberg, Jens S. Wergeland, Tale Næss og Susanne Næss Nielsen.

Her er link til søknadsskjema for residensen.

Søker får svar i begynnelsen av august.

** Viktig informasjon: det vil bli en ny open call for residenser vår 2025, denne open call kommer ut samtidig som vi åpner for søknader til residens i Hammerfest. Søknadsskjemaer til residens vår 2025 blir tilgjengelig i august, med søknadsfrist 10. september 2024.