GENTLE GIANTS – Artlab om flerspråklighet i scenekunsten

Publisert: 10.08.2023
Illustrasjon: Marita Isobel Solberg

Å snakke er å virke og i språket blir vi dem vi er.

I en femårsperiode har prosjekt ArtLab og Davvi - Senter for Scenekunst arbeidet med scenekunst som tar på alvor den flerspråklige virkeligheten i nord. Vi lever i en region med mange språk. Flere av disse språkene har vært undertrykt både direkte og indirekte av den norske staten. Både norsk og dansk har vært brukt i denne undertrykkingen. I dag lever vi i konsekvensene av denne historiske realiteten. Derfor er språk i nord både noe dypt personlig og noe dypt politisk.

Flerspråklighet

I dag er det også mange i regionen vår som anvender flere språk. Her snakkes det norsk, nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og kvensk. Her snakkes det finsk og russisk, og flere har norsk som andre eller tredjespråk. Noen snakker et gebrokkent norsk, andre har mistet sitt førstespråk. Flere veksler mellom ulike språk i hverdagen sin. Noen fordi de må, andre fordi de ønsker det. Gjennom flere laber og visninger har ArtLab og Davvi - Senter for Scenekunst invitert kunstnere til å reflektere, problematisere og feire dette. Slik ønsker vi også å styrke og utvikle vår sceniske og flerspråklige virkelighet i nord.

Hvem er dagens kjemper?

I år vil vi fortsette dette arbeidet med to laber. Den første er Marita Solbergs prosjekt GENTLE GIANTS. I arbeidet mot denne ArtLaben har vi spurt oss selv: kan flerspråklighet også ta visuelle eller musikalske former? Om det flerspråklige også er gestenes språk? Kroppens og sansenes språk? Hvor slutter da språket og hvor begynner det ordløse? Når multi-kunstner Marita Solberg og hennes team; danseren og scenekunstneren Teri Heart og musiker og scenekunstner Miko Kivinen responderer, spør de: Hvem er dagens kjemper? Hvor kommer de fra, og hvor skal de?

Den menneskelige stemmen

Gentle Giants handler om den menneskelige stemmen og alle dens nyanser, om det snakkes eller synges. Vi eksperimenterer med sterke fysiske og mentale, kroppslige og psykiske tilstander. Vi starter i kaos og går videre inn i en surrealistisk forestilling, en samtidsopera kanskje, med sin helt egne mytiske prehistorie og framtid. Her skapes noe som resonerer med vår tid, med realisme, og med det vi frykter, med horror og med håp. Språket vi tar i bruk går i dialog med norsk, svensk, Sa`mi og finsk, eller det kan være ren emotiv lyd, midt mellom fornuft og følelser, sansbart og sanselig. Det er tre personer på scenen og alle kommer fra sine felt: performance, musikk, visuell kunst, dans og teater.

Hvor og når:

Arbeidet vil foregå på Rådstua Teaterhus 14. – 19. august.
Den 19. august klokken 18.00 åpner vi dørene til arbeidet.

Om livet er en scene, så er språket også noe vi viser oss fram gjennom, behersker og strever med. Det er en del av vår kreativitet, av vår måte å kommunisere på. Der en del av vårt performative repertoar.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!