Søknadsfrist 1. oktober 2022.

50% fast stilling. Tiltredelse snarest i henhold til avtale.

Davvi – Senter for scenekunst er et kompetansesenter for scenekunstfeltet i Nord-Norge. Vi støtter opp om landsdelens scenekunstnere i det frie feltet og vi driver samarbeid med organisasjoner i inn- og utland. Organisasjonens arbeid er til dels organisert i ulike prosjekter. Vi er i dag 9 ansatte i en voksende organisasjon som har base i Bodø, Tromsø og Hammerfest. Det er ikke noe krav til kontorsted: den som får stillingen kan selv velge mellom kontorsted Bodø, Tromsø eller Hammerfest.

Davvi – Senter for scenekunst søker en idérik kollega som vil bli ansvarlig for intern og ekstern kommunikasjon, samt realisering av vår kommunikasjonsstrategi. Hos oss får du jobbe med mange ulike mennesker og prosjekter, med (svært) varierte arbeidsoppgaver. Du må være motivert til å gå i dialog med prosjektledere og lage gode strategier for kommunikasjonen av alle våre aktiviteter gjennom året.

Jobben gir rom for å leke seg med formater og strategier. Vi ser etter en kollega som lett blir begeistret og som kan dele den begeistringen med sine omgivelser. Vi tilbyr en jobb som er spennende, lærerik og med mange muligheter for å sette sitt eget preg på arbeidsdagen.

Arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegge, drifte og videreutvikle våre kommunikasjonskanaler herunder nettside, nyhetsbrev og SoMe-kanaler
 • Produsere innhold til digitale plattformer og annen kommunikasjon ut av huset
 • Etablere en metodikk for kommunikasjon i SoMe og andre digitale plattformer
 • Innhente og forvalte kunnskap om SoMe i egne kanaler
 • Delta i prosjektmøter og være sparringspartner for prosjektledere
 • Utføre kommunikasjonsoppgaver for administrasjonen
 • Utvikle gode rutiner for intern og ekstern kommunikasjon
 • Være faglig pådriver for kommunikasjon og sikre kvalitet i arbeidet
 • Jobbe aktivt mot presse og relevante nyhetskanaler

Kvalifikasjoner:

 • Etter- eller videreutdanning innen relevant område, for eksempel kommunikasjon
 • God kunnskap om bruk av sosiale medier og digitale verktøy
 • Gode formulerings- og kommunikasjonsevner
 • Høy kompetanse på skriftlig norsk og engelsk, gjerne flere språk

Ønskelig:

 • God forståelse av kulturbransjen
 • Erfaring med foto og videoproduksjon
 • Mangfoldskompetanse
 • Oppdatert på trender i sosiale medier og brukeres medievaner

Personlige egenskaper:

 • God gjennomføringsevne
 • Evne til å se den gode historien
 • Kreativ og nytenkende
 • Jobber godt selvstendig og i team
 • Positiv innstilling og nysgjerrig

Vi tilbyr:

 • Dette er en nyopprettet stilling som gir rom for å leke med formater, teste ut nye metoder og stor frihet til å definere sin egen hverdag.
 • Det er mulig å få fleksibel arbeidsplass med hjemmekontor kombinert med kontordager i enten Hammerfest, Tromsø eller Bodø.
 • En dynamisk arbeidsplass med tett kontakt til Nord-Norges fagmiljø for scenekunst
 • Noe reiseaktivitet må påregnes
 • Engasjerte kollegaer som trives på jobb

Personlig egnethet vil inngå i vurderingen. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn på intervju. Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden.

Søknad og CV sendes på epost til susanne (at) davvi.org

Kontaktinformasjon:
Direktør Susanne Næss Nielsen
susanne (at) davvi.org
Telefon 48 24 33 73