Nytt residenssamarbeid

Publisert: 04.10.2023
Foto: Nyvoll Foto og film

Davvi – Senter for scenekunst, Finsk-Norsk Kulturinstitutt og Svenska Kulturfonden har inngått et nytt samarbeid. En finsk-norsk scenekunstgruppe har innledet samarbeidet med residens i Hammerfest, som ble gjennomført i september.

Deltakerne var skuespillerne Ole Øwre (NO) og Emilia Jansson (FI), samt dramatiker og regissør Otto Sandqvist (FI). Samarbeidet fokuserer på å gi plass til minoritetsspråk på teaterscenen. I residensperioden jobbet arbeidsgruppen med scenekunstverket Kaputt, som er en samproduksjon med Teater Viirus, som har premiere våren 2024. Verket tar for seg tematisk hvordan identitet, begjær og seksualitet formes i det senkapitalistiske samfunnet.

Mange søkere

Arbeidsgruppen ble valgt ut gjennom en Open call høsten 2022. Utlysningen var beregnet på svensktalende profesjonelle scenekunstnere som jobber i Finland, med fokus på kunstnerisk arbeid innen teater, dans, nysirkus og performance. Svenska Kulturfonden bevilget arbeidsstipend til kunstnerne. Davvi – Senter for scenekunst har stått for reise og opphold. Det kom inn 33 søknader fra 11 arbeidsgrupper, bestående av finske og internasjonale kunstnere. Kunstnerne ble valgt ut av en jury bestående av Davvi – Senter for Scenekunst, Finsk-Norsk Kulturinstitutt og Svenska Kulturfonden.

Satsing på residens

Formålet med det svenske kulturfondet er å fremme og støtte utdanning, kultur, kunst, vitenskap og forskning, samt samfunnstjenester som kommer det svenske til gode i Finland. Fondet har i flere år hatt residenssamarbeid med blant annet Grez-sur-Loing i Frankrike og Finlandshuset i St. Petersburg

Åsa Juslin, seniorombudsmann for kultur i det Svenska Kulturfondet, sier dette om det nye samarbeidet.

— I løpet av pandemien ble det en pause for residensvirksomheten i St. Petersburg. På grunn av krigen tok samarbeidet med Finlands hus slutt. Kulturfondet ønsket å utvikle residenssamarbeidet i Norden, og gjennom vårt samarbeid med det finsk-norske kulturinstituttet ble vi introdusert for Davvi – Senter for scenekunst. Takket være den svenske kulturfondets spesialfond, Thelma og Lise Standertskjölds fond, ble det mulig å satse på residens innen scenekunst, noe vi ikke har hatt før, sier hun.

Pauliina Gauffin, direktør ved Finsk-Norsk kulturinstitutt, uttaler at residensen gir en fin mulighet for scenekunstnere til å jobbe intensivt i en periode sammen, og bli kjent med skuespillere i et flerkulturelt område i nord.

— Grenseoverskridende samarbeid mellom finske og norske aktører styrker den bilaterale dimensjonen og tar også sikte på flere samarbeidsprosjekter, Kommenterer hun.

Arbeid med flere språk

Nord-Norge har lange tradisjoner for flerkulturell sameksistens. Flerspråklighet i nordområdene er et satsingsområde for Davvi – Senter for scenekunst i 2023 og 2024 forklarer direktøren for senteret, Susanne Næss Nielsen.

— I tillegg til å være et land med mange ulike dialekter, er Norge også et land med mange tospråklige innbyggere. I Sápmi og for Kvenfolket, er det grenseoverskridende kulturelt og historisk betinget. Finlandssvensk og meänkieli har også eksistert i små lommer av samfunnet vårt, og har en naturlig plass i hverdagen – men er knapt hørbare på scenen. Språk, lyder og gjester har vandret over nordområdene og endret karakter underveis – men det binder oss også sammen. Vi er veldig glade for å få plass til finlandssvensk teater hos oss, sier hun.

Residenssamarbeid ønskes videreført i 2024, og kan søkes i løpet av september 2023. Les mer om utlysningen via Svenska Kulturfonden