Bakgrunn

Publisert: 24.09.2021

Stiftelsen Nordnorsk landsdelscene for Dans ble stiftet i 2004 av Fylkeskommunene i Finnmark, Troms, Nordland og Hammerfest kommune. I 2009 endret stiftelsen navn til Dansearena nord og i 2021 ble navnet endret til Davvi – Senter for scenekunst.

Bakgrunnen for etableringen av stiftelsen i 2004 var ønsket om å bygge videre på det mangeårige arbeidet som allerede var gjort av dansekunstner Solveig Leinan-Hermo i Stellaris DansTeater. Leinan-Hermo hadde gjennom 25 års kunstnerisk arbeid klart å etablere seg - ikke bare som dansekunstner - men som en institusjon med kontinuerlig produksjon og et velkjent kunstnerisk renommé, også utenfor Norges grenser.

Ved opprettelsen av Nordnorsk landsdelscene for Dans var det derfor naturlig å knytte stiftelsen til Stellaris DansTeater. Begge var lokalisert i Hammerfest og hadde mål som lå ganske nært hver andre. Det ble derfor Stellaris DansTeater som i de første årene fylte aktiviteten i stiftelsen. Etter hvert som også aktivitetene i Nordnorsk landsdelscene for Dans økte, ble det behov for å skille klarere mellom Stellaris DansTeater og stiftelsen.

I 2009 gikk en del av personalet fra Stellaris DansTeater over til Nordnorsk landsdelscene for Dans,for derved å skape en egen institusjon som skulle jobbe for formålene i stiftelsen. I 2010 endret stiftelsen navn fra Nordnorsk landsdelscene for Dans til Dansearena nord. Stiftelsen var i 2009 og 2010 gjennom en strategiprosess der målene som kompetansesenter ble klarere definert. Prøvesalen i Arktisk kultursenter bidro til å etablere organisasjonen som et viktig residenssenter for dansekunstnere i hele Norden. Noenlunde samtidig etablerte Kulturrådet en pilotordning for Regionale kompetansesentra for dans i Norge. Dansearena nord ble invitert til å søke på den første piloten, og har fra 2010 til 2020 mottatt prosjektmidler fra ordningen Regionale kompetansesentra for dans.

I løpet av årene som kompetansesenter for dans ble det mer tydelig at det var behov for større samhandling, samt større forutsigbarhet for driften. RadArt – nettverk for fri scenekunst, som har base i Tromsø, jobbet samtidig med å etablere et kompetansesenter for de deler av scenekunstbransjen som ikke hørte under kompetansesenteret for dans. I fellesskap tok Dansearena nord og RadArt i 2019 og 2020 initiativ til flere samtaler med personer i bransjen, med stiftere og med mange andre som er tilknyttet produksjonen av scenekunst i Nord-Norge.

Arbeidet viste at det var stor vilje til å samarbeide og bygge sterkere infrastruktur for det frie scenekunstfeltet. RadArt og Dansearena nord inngikk i et intenst forløp der det dels var viktig å sikre nasjonal finansiering, samtidig som det var et ønske om å utvide kompetansesenteret til å omfatte alle uttrykk innen scenekunst.

Nordland fylkeskommune, Troms- og Finnmark fylkeskommune, Hammerfest kommune og Tromsø kommune stilte seg positiv til en slik utvikling, noe også Kulturdepartementet og Kulturrådet har gjort. I 2021 ble hovedparten av alle landets kompetansesentra for dans løftet fra Kulturrådet og inn på statsbudsjettet. Med denne overføringen ble det også en økning i finansieringen og det ble derfor grunnlag for å gå videre med etableringen av et kompetansesenter for scenekunst i Nord-Norge.

Høst 2021 starter den nye organisasjonen under nytt navn. Endringen medfører at stiftelsen har fått nytt styre og nye vedtekter. Ansatte med prosjekter i RadArt har sammen med tilsatte i Dansearena nord blitt overført til Davvi – Senter for scenekunst.