Hvem er Davvi -Senter forscenekunst

Publisert: 24.09.2021

Davvi – Senter for scenekunst ble etablert i 2021 på bakgrunn av et samarbeid mellom Dansearena nord og RadArt – nettverk for fri scenekunst. Det nye kompetansesenteret blir en realitet gjennom at stiftelsen Dansearena nord blir til Davvi – Senter for scenekunst.

Ansatte, styrer og nettverk fra begge organisasjoner har i to år diskutert hva et kompetansesenter for profesjonell scenekunst bør inneholde. i tillegg har vi skrevet et manifest som sier hvordan vi skal jobbe.

Vi drømmer om at et senter for scenekunst skal være;

- et nav og et samlingspunkt for scenekunsten i nord

- et laboratorium for nye tanker om scenekunstens rolle i samfunnet

- et åpent rom der ulike kulturer føler seg ivaretatt, der hegemonisk tenking utfordres

- et rom, der scenekunstens grenser mot andre fagfelt – kunstneriske, så vel som ikkekunstneriske

– utfordres og kanskje utviskes

- et sted for å dele kunnskap

- et sted for samarbeid

- et sted med stor nysgjerrighet og få absolutter

- et sted som er smaksnøytralt

- et sted hvor det letes etter nye uttrykk

- et sted hvor det er rom for å være uenig

- et sted der både kommersielle og avantgarde scenekunstuttrykk finner sin plass

- et sted med en selvfølgelig kobling og nærhet mellom uttrykk, sjanger og felt

- et sted med fagkompetanse som bidrar til å synliggjøre scenekunstfeltet i nord

- et sted hvor det undervises, hvor det kurses og holdes workshops og symposium

- et sted som endres i takt med feltet

En leveregel bør være at det skal stilles spørsmål ved og jevnlig gjøres grep for at senterets organisasjonsstruktur og «selvbilde» tilpasses det foranderlige scenekunstfeltet.

Vi vil gå sammen om å:

- bygge miljø

- bygge tillit

- bygge et senter i bevegelse, en bevegelig organisme

- bygge samfunn

- bygge et scenekunstfelt som er samlet om dette: det frie feltet, institusjonsteatrene,

festivalene, amatørteatret, universitetene, næringsliv

Vi skaper:

- et senter som tilbyr residensopphold og produsenttjenester

- et senter som tilbyr et regionalt nettverk som formidler turnerer med forestillinger lagd i

regionen, med forestillinger som handler om det som opptar oss. I alle uttrykk og former

- en modell som andre regioner ser nytten i og lar seg inspirere av

- et senter hvor institusjonene, som vi har i dag også er med, sammen med de mindre

kompaniene.

- et sted hvor «logo» ikke er så viktig

- et senter som ligger i Hammerfest, i Tromsø og i Bodø

Vi kan få det til fordi:

- vi evner å samarbeide.

- det nå er en vilje i hele scenekunstmiljøet til å tenke feltet som en enhet

- scenekunsten er ungt i landsdelen, og infrastrukturen er enda ikke bygd ut

- det ikke er noe som må rives ned for at det nye skal kunne oppstå

- regionen samarbeider allerede

- vi har den nordnorske kulturavtalen