Open Call ArtLab 2024

Publisert: 14.11.2023


Sittende mennesker, vendt mot hverandre
Foto: Jamie Micheal Bivard

Davvi – Senter for scenekunst utlyser Open Call rettet mot scenekunstnere som ønsker å utforske en ide, et konsept, en tekst eller en metode.

Gjennom ArtLab ønsker Davvi – Senter for scenekunst, å sette prosessen og undersøkelsen i sentrum. Slik vil vi skape mulighetsrom for forsøk, undring og deling.
I en lab kan man utforske en metode, et tema, en problemstilling eller en tekst. En kan gå i møte med en scenografi, med andre scenekunstnere, et scenerom eller et sted. Det er kunstnerens egen praksis som setter premissene for laben og tilretteleggingen skjer ofte i tett dialog med prosjektleder. Målet er at laben skal ha kunstnerens eget arbeid som omdreiningspunkt.

Publikumsmøter

Hvert laboratoriene varer opp til fem dager. Deltagerne blir honorert med 2800,- kr per dag, og man kan søke om tilskudd til material, teknikk, leie av rom, reise og så videre.

Hver lab skal innebære eller munne ut i ett eller flere møter med publikum. Dette kan skje under eller i etterkant av laben. Det kan skje gjennom åpne prøver, lesninger, presentasjoner, stunts eller happenings. Møtene kan være åpne eller lukka. Format er valgfritt, men må være i overenstemmelse med det laboranten velger å undersøke.

Søknaden

Søknaden, som skal sendes til tale@davvi.org, må inneholde: En kort beskrivelse av hva du vil undersøke, maks to A4-sider. Hvem du har med deg som samarbeidspartnere, CV, forslag til budsjett og gjerne tidsrommet du ønsker å arbeide innenfor.

Søknadene vil bli vurdert av ArtLabs prosjektleder, dramaturg og dramatiker Tale Næss i samarbeid med Davvi – Senter for scenekunst.

Søknadsfrist er 5. desember 2023.

Om det er noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt med tale@davvi.org.

Les mer om ArtLab på vår hjemmeside

For ArtLab – Tale Næss

ArtLab drives av Davvi – Senter for scenekunst.