Open Call: Kunst + kunnskap + folk flest

Publisert: 21.03.2023

Open Call: Kunst + kunnskap + folk flest

Det søkes to scenekunstnere til prosjektet Kunst + Kunnskap + Folk flest; en tredagers workshop med arbeidsvisning i Tromsø.

Oppdraget er honorert. Ambisjonen med prosjektet er å utvikle et tverrfaglig samarbeid mellom Universitetet i Tromsø, regionale kulturinstitusjoner og kunstnere i det frie feltet, med hav, makt og rettigheter som overgripende tema.

Tverrfaglig kunstnerisk samarbeid

Prosjektet er initiert av Inger Buresund og Mette Kaaby. Med utgangspunkt i ulike forskningsprosjekter fra UiT, vil de utvalgte kunstnerne jobbe gruppevis for å undersøke det kunstneriske potensialet i forskningen med fokus på tverrfaglig kunstnerisk samarbeid.

Testpublikum og refleksjon

De ulike gruppenes arbeider presenteres i en visning, hver med varighet på ti minutter. Det gjennomføres en felles refleksjon i etterkant med et testpublikum. Refleksjonen vil fokusere på hva som skaper engasjement og gir rom for deltakelse og kritisk refleksjon, samt hva som skjer med forståelsen av forskningsprosjektene når de formidler fra et kunstnerisk ståsted. Oppdraget er honorert basert på gjeldende satser. Det dekkes ikke reise, opphold og diett og vi oppfordrer scenekunstnere som bor i Tromsø til å søke. Følg arrangementet på facebook, her.

Datoer (med forbehold om små endringer):
Workshop 3.-5. oktober 2023
Visning 5. oktober 2023Søknad:
Send kort bio, motivasjonsbrev og CV til mathilde@davvi.org

Frist for å sende søknad er 05. Mai