Open Call - Tekstfeedback

Publisert: 01.11.2023

Tekst til feedback fra skrivegruppa Lukket avdeling. Har du en scenetekst eller en skjønnlitterær tekst du ønsker å få feedback på?

Da kan du få det Onsdag 13.desember kl 13-15 under RadVent!

Med: Mari Andreassen, Jenny Svensson og Therese Bakkevoll/ Ingvild Holvik.

Man stirrer seg ofte blind på eget stoff, og måten vi jobber sammen på i skrivegruppa er helt nødvendig for progresjonen i skrivingen vår. Å komme seg ut av hjemmekontoret, ut av hulen sin, og dele tekstene med andre. Og ikke minst gir tilbakemeldingsarbeidet motivasjon.

Under RadVent arrangerer vi feedbacksession for to scenekunstnere/ forfattere som ønsker at vi skal legge deres tekst under lupen. To tekster blir valgt ut, og de får 45 minutter med en grundig tilbakemelding hver.

Det er viktig å være obs på at arrangementet er åpent for et begrenset antall publikum som er der for å lære mer om tilbakemelding. Teksten og tilbakemeldingene vil bli mulig for de fremmøte å lytte til.

Har du en tekst du vil få tilbakemelding på?

I første omgang behøver du ikke sende selve teksten, men send en kort mail til Silje Solheim Johnsen i Davvi – Senter for scenekunst, der du sier litt om

Hvem du er, yrke, student eller lignende.

Hvor du er i skrivingen din, holder du på å utvikle et spesifikt prosjekt, eller liker du å skrive på generell basis?

Hva slags tekst ønsker du tilbakemelding på, si litt om sjanger og tematikk og hvor du vil med teksten.

Send til: silje@davvi.org innen 1. november

Så får du vite om du er én av de to som velges ut.

Dersom du blir plukket ut sender du teksten din til oss

Lengde: max 10 sider

Innleveringsfrist: onsdag 29.november

Formatering: Halvannen linjeavstand, punktskrift 12 og marg

Om skrivegruppa Lukket avdeling:

Lukket avdeling er en gruppe forfattere bestående av Mari Andreassen, Ingvild Holvik, Jenny Svensson, Therese Bakkevoll og Silje Ryvold, som alle har gått på Forfatterstudiet i Tromsø. Siden 2018 har vi hatt jevnlige møter der vi leser og gir respons på hverandres tekster.

Å skrive bøker er lange prosesser der man for det meste jobber alene. Men vi opplever også at det er viktig å få andres blikk på teksten underveis, man ser seg ofte blind på eget arbeid. I Lukket avdeling arbeider vi kollektivt med litteratur. Vi møtes ca sju ganger i året til heldags verksteder. Til hvert verksted sender hver av oss inn 15-60 sider ny tekst. Alle leser hverandres tekster på forhånd og under verkstedene diskuterer vi i plenum.

Vi gir tilbakemelding på alt fra fortellerposisjon, strukturell oppbygging, karakterutvikling, tidsanslag, dramaturgi, troverdiggjøring etc, men også det mellommenneskelige, det tematiske, hvilke relasjoner kommer frem mellom karakterene og hvilke følelser vekkes i oss å lese.

Etter å ha samarbeidet tett i fem år har vi etablert et tillitsfullt samarbeid basert på evnen til å ta – og gi - kritikk. Det gjør at kritikken er skarp og ærlig. Det er hva som kan gjøres bedre, som er det mest sentrale i tilbakemeldingene. Det er befriende og det gir næring til fremdriften i skrivingen.