Søknadsfrist 1. november 2022
Tiltredelse 01.03.2023 eller i henhold til avtale.

Vi søker en dyktig og selvstendig produsent til en fast 100% stilling.

Om oss:
Davvi – Senter for scenekunst er et av Norges største sentre for scenekunst. Vi er i en svært spennende prosess der vi utvider og utvikler organisasjonen. Vi er i dag 9 ansatte i organisasjonen og søker nå en kollega som vil bidra til utviklingen av scenekunst i Nord-Norge.
Davvi – Senter for scenekunst er et kompetanse- og nettverkssenter for hele scenekunstfeltet i nord. Vi støtter opp om landsdelens scenekunstnere i det frie feltet og vi samarbeider med organisasjoner i inn- og utland. Vi ser etter deg som brenner for scenekunst og som har både ro og stamina til å bistå kunstnere i planlegging og gjennomføring av deres prosjekter. Vi samarbeider nært med scenekunstnere og aktører i regionen og tilbyr residens i Nord-Norge.


Oppgaver:

Produsenten er kontaktperson og vertskap for kompanier som er i residens i Hammerfest. Gjennom produsentstøtten vil arbeidet som produsent innebære forarbeid, søknadsskriving, planlegging og gjennomføring av prosjekter, turneer og forestillinger som en vesentlig del av arbeidsdagen. Produsenten fungerer ofte som bindeledd mellom kunstnere og samarbeidspartnere og vil derfor ofte forhandle på vegne av kompaniene som har produsentstøtte. Stillingen krever gode samarbeidsevner og fleksibilitet med noe helg/kveldsarbeid, særlig i forkant av større arrangementer. Noe reiseaktivitet må påregnes.

Du må:

 • Ha et sterkt engasjement for scenekunst
 • Være oppsøkende og aktiv
 • Kunne jobbe under tidspress
 • Jobbe strukturert og målrettet
 • Ha sterke kunnskaper i norsk og engelsk og gjerne andre språk
 • Være selvstendig, men og kunne jobbe i team
 • Relevant utdanning og erfaring fra scenekunstfeltet

Vi søker en kollega som har utdanning og erfaring fra scenekunstfeltet eller andre skapende eller utøvende kunstformer. Det er en fordel hvis du har kjennskap til infrastrukturen for scenekunst i Nord-Norge, samt et eksisterende nettverk i bransjen.

Vi ønsker å legge til rette for et inkluderende arbeidsliv. Personer med normbrytende funksjonsvariasjoner oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:

 • Spennende utfordringer og muligheter til personlig utvikling
 • Stor grad av selvstendighet
 • Arbeid i internasjonalt miljø med arbeidsplass i flotte lokaler på Arktisk kultursenter i Hammerfest
 • Viktige oppgaver av nasjonal og internasjonal karakter
 • Mulighet til å være tett på utviklingen av scenekunst i Norge
 • En dynamisk arbeidsplass med tett kontakt til Nord-Norges fagmiljø for scenekunst
 • Engasjerte kollegaer som trives på jobb

Personlig egnethet vil inngå i vurderingen. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn på intervju. Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden.

Vi ønsker tiltredelse 01.03.23 – eller i henhold til avtale.

For personer bosatt i Finnmark gis reduksjon i personbeskatningen og nedskrivning av studielån i Statens lånekasse.

Kontaktperson: Susanne Næss Nielsen, telefon +47 48 24 33 73
Søknad og CV sendes til susanne (at) davvi.org