ArtLab

Prosjekt
Pågående

ArtLab er en serie scenekunstlaboratorier der undersøkelsen og utforskningen står i sentrum. Det er kunstneren selv som velger hva han eller hun vil undersøke. I en ArtLab kan man sammen med andre dykke ned i en problemstilling uten at det nødvendigvis må føre til et bestemt resultat.

Det er kunstneren selv som velger hva han eller hun vil undersøke. Og en del av prosessen mot å gjennomføre en Lab er å definere nøyaktig hva det er. Annen hvert år går det ut en open call der man kan søke om å ha en ArtLab. Prosjektleder kan også gi ut informasjon til kunstnere som kan tenkes å ha nytte av denne type arbeid. I tillegg kan kunstnerne kontakte leder direkte med spørsmål rundt en eventuell søknad. Det arrangeres 5 til 6 laber hvert år.

Labene har ulik varighet, men som regel varer de opp til en uke. Davvi – Senter for scenekunst går inn med de ressursene man trenger, som er spesialdesignet hvert enkelt prosjekt, det kan være snakk om sted, honorar, dekning av reise, materialer eller lignende. I tillegg kan man knytte til seg andre samarbeidspartnere, som Hålogaland Teater, Dramatikkens Hus, UiT Norges arktiske universitet etc. Man kan jobbe individuelt eller i gruppe. Det er mulig å jobbe både nasjonalt og regionalt men ArtLab har først og fremst et regionalt fokus. ArtLab er åpen til alle former for scenekunst; dans, tekst, scenografi, performance og prosjekter med crossover til billedkunst og vitenskap. ArtLab ønsker dialog med offentligheten og har offentlige nedslag i form av visninger, åpne prøver, samtaler, podkast etc. Disse vil være tilpasset hver laborants fokus og behov.

For residens, workshops, seminarer, turne eller produsentstøtte ta kontakt med Davvi- Senter for scenekunst på: hallo@davvi.org

Dersom man ønsker å se hvilke andre ArtLaber som har funnet sted så kan man gå inn på vårt arkiv, det finner du her: https://www.facebook.com/Artla...

For å se hva som skjer fremover og for å få en oversikt over søknadsfrister så kan du klikke deg inn på vår hjemmeside, kalenderen finner du nederst på siden: https://www.davvi.org/

Davvi - Senter for scenekunst og ArtLab ønsker deg velkommen til å søke på laboratorier på opp til fem dager. Vi honorar pr. dag på kr. 2800. Vi dekker reise og opphold i henhold til individuell avtale med hvert laboratorium, samt leie lokale og fotografering/dokumentasjon. Antall medvirkende avtales også gjennom individuell avtale. For mer informasjon, kontakt prosjektleder Tale Næss på tale@davvi.org