CODA Kreativ Lab 2020-21

Prosjekt
Avsluttet

​CODA Kreativ Lab er et 2-årig prosjekt for unge koreografer i Norge.

CODA Oslo Internasjonal Dance Festival ønsker å støtte utviklingen av koreografiske praksiser i Norge gjennom å gi unge koreografer tid og veiledning til å utvikle sine prosesser. Davvi – Senter for scenekunst er én av partnerne i dette prosjektet.

Fem av syv koreografer er nominert og støttet av CODAs samarbeidspartnere, som nominerer hver sin unge koreograf og betaler deres workshopdeltagelse. Thomas of Norway er blant syv unge koreografer som er valgt ut av Davvi – Senter for scenekunst til å delta i dette prosjektet.

Hovedtema for Kreativ Lab er koreografisk utforskning. Første del ble gjennomført på Bærum kulturhus 13-16. oktober 2020. Andre del avsluttes med workshop og en arbeidsvisning under CODAdancefest 2021. Mentor for 2020-2021 er Fin Walker.

Thomas Voll er en dansekunstner med base i Vesterålen. Han har produsert og vist en rekke forestillinger som You Might Like Me Better If We Sleep Togheter, og When Boys Cry6. november 2020 viste han When Boys Cry på DanseFestival Barents i Hammerfest, og i juni 2021 forestillingen You Might Like Me Better If We Sleep Togheter på Festspillene i Nord-Norge.
Våren 2021 arbeidet han med en ny forestilling, Holding Position, med premiere i Lofoten.
Holding Position skal i oktober ha tre uker residens hos Davvi – Senter for scenekunst i Hammerfest.

Kunstnere i Kreativ Lab 2020-21 er: Carl Andre Johansson, Judith Arupa, Live Skullerud, Marie Rechsteiner, Roskva Yasmin Andersen, Roskva Yasmin Andersen, Martijn Joling og Thomas Voll.

finwalker.co.uk
codadancefest.no/kreativ-lab/
thomasofnorway.com