Dansenett Norge

Prosjekt
Periode: Nov 2021
Pågående

Dansenett Norge er et unikt samarbeid mellom noen av Norges viktigste aktører for visning av samtidig dansekunst. Dansens Hus, Bærum Kulturhus, Dans Sørøst-Norge, Davvi – Senter for scenekunst, DansiT og Regional Arena for Samtidsdans/RAS har gått sammen om å etablere et turnenettverk for å gjøre norsk og internasjonal dansekunst tilgjengelig for et engasjert publikum i hele landet.

I tillegg til økonomisk støtte fra Kulturdepartementet, mottar Dansenett Norge lokale- og regionale turnétilskudd.

Målsettingen for Dansenett Norge er å

  • øke tilbudet av dansekunst i Norge
  • få opp publikumsbesøket i hele landet
  • turnere produksjoner som ellers bare hadde blitt vist i de største byene
  • styrke kjennskapen til og interessen for samtidsdans
  • sørge for at norske danseproduksjoner blir vist flere ganger og på flere steder
  • styrke arrangørleddet for profesjonell dansekunst

I Nordland og Troms og Finnmark er det Davvi som legger turneen for Dansenett Norge.

For mer informasjon om forestillingene på turné, ber vi deg besøke Dansenett Norge sin egen nettside: www.dansenettnorge.no