Festivalsamarbeid i Nord-Norge

Prosjekt
Pågående

DanseFestival Barents, Hammerfest, november

Under DanseFestival Barents benytter festivalen seg av fasilitetene til Davvi – Senter for scenekunst i Hammerfest. Dansestudioet til Davvi brukes til forestillinger, samtaler og kurs. Residensboligen benyttes til overnatting for festivalens kunstnere etter avtale.

Vårscenefest, Tromsø, april/mai

Vårscenefest er en viktig og annerledes kunstarena i den nordlige regionen. Festivalen rommer alle retninger innenfor scenekunst; teater, dans, performance og musikkteater i vid forstand. Festivalen fortsetter å vokse og har markert seg i fagmiljøet nasjonalt, i tillegg til at det har blitt knyttet internasjonale kontakter.

BAREDANS, Bodø, september/oktober

Produsentmøter, publikumssamtaler og debatter har vært blant bidrag vi har hatt inn til BAREDANS i Bodø.

Festspillene i Nord-Norge, Harstad, juni

Festspillene i Nord-Norge har co-produsert flere av forestillingene vi har vært produsent for. Samarbeidet har gitt trygge rammer for ferdigstilling og visning av stykkene.

Nordlysfestivalen, Tromsø, januar/februar

Når Nordlysfestivalen utvider sine kunstneriske produksjoner til også scenekunst, er Davvi – Senter for scenekunst en naturlig sparringspartner i dette arbeidet.

Stamsund Teaterfestival

Stamsund Teaterfestival er eneste teaterfestival i Lofoten og Vesterålen, festivalen viser både nasjonale og internasjonale forestillinger som ligger utenfor mainstreamen. De har også et stort samarbeid med Figruteatret i Nordland. Davvi er tilstede under festivalen og har workshop i samarbeid med Eilertsen og Granados Teater.

Barents Spektakel

Pikene på Broen er samarbeidsparter på prosjektet Bestemors oppskrifter av Gulnara Iskakova og Prohkor Gusev.

Oslo Internasjonale Teaterfestival

Davvi - Senter for scenekunst, kuraterer en av foajédagene under festivalen i 2024.