Gjestekunstner 2021: Thomas Voll

Prosjekt
Avsluttet
FRA HOLDING POSITION · FOTO: KARI NORDMANN

Gjestekunstnerordningen er en mulighet for en kunstner å knytte seg tettere til arbeidet vi gjør i Davvi. Gjennom et år jobber gjestekunstneren tett med en dramaturg og deltar i tillegg i vurdering av residenssøknader.

Gjestekunstnere får tilbud om residens og deltar gjerne på en eller flere nettverkssamlinger i løpet av året.

I 2021 var Thomas Voll gjestekunstner.

Med utgangspunkt i demens og Alzheimer utforsker danser og koreograf Thomas Voll (Thomas of Norway) et poetisk landskap hvor kroppslige erfaringer og refleksjoner får plass.

Holding Position er en estetisk, lydlig og vakker duett om nære relasjoner, og når nære relasjoner gradvis opphører.

Thomas Voll sier selv om prosjektet han arbeider med nå:

«Med Holding Position ønsker jeg å utforske nye måter å formidle på, et nytt landskap i universet Thomas of Norway. Dette er første gangen jeg jobber med tekst og stemme, i form av intervjuer med pårørende som har mistet noen med demens. Dette materialet former alene utgangspunktet i lydbildet i forestillingen, og skaper et annerledes utgangspunkt for det koreografiske arbeidet mitt.»

Koreograf: Thomas of Norway
Dansere: Thomas Voll og Ellinor Staurbakk
Komponist: Tine Surel Lange
Dramaturger: Mette Myhr og Thomas Schaupp
Lysdesigner: Lucjan Golas
Kostymer: Thomas Voll & Randi Antonsen
Co-produsent: Lofoten kulturhus
Foto: Øystein Voll

Finansiert av Norsk kulturråd, Davvi, Lofoten kulturhus, Nordland fylkeskommune, Figurteatret i Nordland, Hurtigrutens hus, Øksnes kommune og Vågan kommune.

Thomas of Norway

Thomas Voll er danser og koreograf fra Øksnes i Vesterålen. Hans kunstneriske praksis utforsker sosiale tabuer der følsomme temaer, som ofte forblir usagt, får et scenisk uttrykk.

Han er inspirert av samfunnets kollektive taushet og hvordan vi ser på hverandre, og hvordan vi verdsetter vår individuelle og felles eksistens. I 2021 er Thomas gjestekunstner hos Davvi i Hammerfest, og utviklingen av Holding Position har vært et sentralt arbeid i løpet av året.

www.thomasofnorway.com

Tidligere gjestekunstnere har vært

2020: Maria Landmark og Silje Solheim Johnsen
2019: Elle Sofe Sara
2018: Iselin Borgan og Kari Skotnes Vikjord

Guossedáiddár 2021

Thomas Voll lea guossedáiddár 2021

Hui iluin mii muitalit ahte Davvi – Lávdedáidda 2021 guossedáiddár lea Thomas Voll.

Thomas Voll lea oahpu váldán dálááiggedánssa-skuvllas, lea riegádan ja bajásšaddan Viestterállasis ja doppe son orru dál.

Dánsár ja koreográfa Thomas Voll lea álggahan iežas ámmátbarggu dainna lágiin ahte lea buvttadan máŋga iešbiográfalaš čájáhusa. Čájáhus

When Boys Cry muitala bártnážiid seksuálalaš veagalváldimis, ja lea čájehuvvon máŋgga báikkis Norggas.
Thomas Volla hábmejeaddji bargu vuolgá dávjá sosiála tabuain main dovdduidečuohcci fáttát dávjá bissot dajakeahttá, ja dat buktojuvvojit ovdan lávdehámis.

Jagis 2016 ásahii Thomas Voll Aorta Dansekompaniija nuorra dánsáriidda gaskal 8-18 jagi. Kompaniija lea bargobádjevuđot ja báiki lea Spoalavuolli, dárogillii Svolvær. Aorta lea hutkás lávdi nuorra dánsáriidda ja dehálaš oassi Thomas Volla dáiddalaš barggus.

Davvi – Lávdedáidda guossedáiddár Thomas Voll oažžu vejolašvuođa lagabui čadnot Dansearena Nord bargui ja dánsundramaturga Thomas Schaupp čuovvola dáiddalaš ovddidanbarggu jagi olles jagi miehtá.

​Mii leat maid ilus go Figurteateret i Nordland lea dadjan sii hálidit leat min ovttasbargoguoimmit dán jagi. Nu beassá Thomas Voll oahpásmuvvat Nordlándda Figurteáhtera bargguide ja leat fágalaš searvevuođas singuin.