Gjestekunstnere 2022

Prosjekt
Avsluttet
Bilde av to kvinner.

Det er med stor glede vi presenterer Davvi – Senter for scenekunst sine to gjestekunstnere for 2022: scenekunstner Ida Løken Valkeapää og dansekunstner Eva Svaneblom!

Gjestekunstnerordningen er en mulighet for Eva Svaneblom og Ida Løken Valkeapää å utvikle sitt kunstneriske virke i tett dialog med gode sparringspartnere, mens de samtidig knytter seg tettere på arbeidet til Davvi – Senter for scenekunst. Som gjestekunstnere vil de blant annet delta i vurderingen av residenssøknader. Gjestekunstnerne jobber tett med hver sin dramaturg gjennom året, de får tilbud om residens og hvis forholdene ligger til rette for det, vil de delta på én eller flere nettverkssamlinger i løpet av perioden.

Ida Løken Valkeapää er skuespiller og scenekunstner med base i Tromsø, og nordområdene som inspirasjon og hovedvirkefelt. Hun er vokst opp i Oslo, utdannet ved Teaterhögskolan i Helsingfors og HB Studio i New York. Ida har jobbet som frilans skuespiller siden 2001 og vært tilknyttet nærmere 15 institusjonsteatre i Finland, Sverige og Norge, i tillegg til ulike frigruppeprosjekt, film og TV. Hun var med å grunnlegge den nordiske teatergruppa Subfrau. De siste årene har Ida utviklet egne forestillinger hun beskriver som fortellerkonserter, i samarbeid med musikere. Hun er opptatt av store og eksistensielle temaer som resonnerer gjennom flere tidslag, og kobler gjerne dette sammen med et elektronisk lydbilde. Ida ser seg selv som snakkevokalist, som utforsker musikalske kvaliteter i formidling av tekst - i tillegg til å være opptatt den helhetlige komposisjonen, der det musikalske og tekstlige inngår som likeverdige elementer i en assosiativ form. Idas seneste verk hadde première under Festspillene i Nord-Norge i 2021; HAÍRESIS - til hvem gir du din sjel? tar utgangspunkt i trolldomsprosessene i Nord-Norge på 1600-tallet og reflekterer rundt forholdet mellom individ og gruppe. Prosjektet er et samarbeid med komponist og musiker Tone Åse og Vardø Damekor. www.idalokenvalkeapaa.com

Eva Svaneblom er danser og dansekunstner som kommer fra Kalix i Sverige, med røtter til Tornedalen. Hun er nå bosatt i Tromsø. Eva har sin danseutdanning fra Iwanson International School of Contemporary Dance i München, samt en master i Scenisk gestaltning med spesialisering i Contemporary Performative Arts fra Göteborgs Universitet. I sitt masterprosjekt #evasvaneblomthesocial, The Social Media Project undersøkte Eva hvordan hun kunne anvende sosiale medier som scenerom for danseimprovisasjon, samt om man kan se på selfiekulturen som en feministisk praksis. Som dansekunstner interesserer hun seg for den situerte kroppen; hvordan kroppen blir til i møtet med sine fysiske og sosiokulturelle omgivelser, og hennes arbeid skapes oftest med en stor porsjon «gjør-det-selv-estetikk». Tematikk som opptar Eva er blant annet sosiale medier, skeivhet og tornedalsidentitet. Selv om hun de seneste årene har jobbet mye solo finnes det en rød tråd i arbeidet hennes som handler om kollektivitet og community, Eva har frilanset som danser/dansekunstner siden 2010, hovedsakelig i Tyskland, Østerrike, Sverige og Norge. www.evasvaneblom.com


Tidligere gjestekunstnere har vært

2021: Thomas Voll
2020: Maria Landmark og Silje Solheim Johnsen
2019: Elle Sofe Sara
2018: Iselin Borgan og Kari Skotnes Vikjord

Det er med stor glede vi presenterer Davvi – Senter for scenekunst sine to gjestekunstnere for 2022: scenekunstner Ida Løken Valkeapää og dansekunstner Eva Svaneblom!

Gjestekunstnerordningen er en mulighet for Eva Svaneblom og Ida Løken Valkeapää å utvikle sitt kunstneriske virke i tett dialog med gode sparringspartnere, mens de samtidig knytter seg tettere på arbeidet til Davvi – Senter for scenekunst. Som gjestekunstnere vil de blant annet delta i vurderingen av residenssøknader. Gjestekunstnerne jobber tett med hver sin dramaturg gjennom året, de får tilbud om residens og hvis forholdene ligger til rette for det, vil de delta på én eller flere nettverkssamlinger i løpet av perioden.

Ida Løken Valkeapää er skuespiller og scenekunstner med base i Tromsø, og nordområdene som inspirasjon og hovedvirkefelt. Hun er vokst opp i Oslo, utdannet ved Teaterhögskolan i Helsingfors og HB Studio i New York. Ida har jobbet som frilans skuespiller siden 2001 og vært tilknyttet nærmere 15 institusjonsteatre i Finland, Sverige og Norge, i tillegg til ulike frigruppeprosjekt, film og TV. Hun var med å grunnlegge den nordiske teatergruppa Subfrau. De siste årene har Ida utviklet egne forestillinger hun beskriver som fortellerkonserter, i samarbeid med musikere. Hun er opptatt av store og eksistensielle temaer som resonnerer gjennom flere tidslag, og kobler gjerne dette sammen med et elektronisk lydbilde. Ida ser seg selv som snakkevokalist, som utforsker musikalske kvaliteter i formidling av tekst - i tillegg til å være opptatt den helhetlige komposisjonen, der det musikalske og tekstlige inngår som likeverdige elementer i en assosiativ form. Idas seneste verk hadde première under Festspillene i Nord-Norge i 2021; HAÍRESIS - til hvem gir du din sjel? tar utgangspunkt i trolldomsprosessene i Nord-Norge på 1600-tallet og reflekterer rundt forholdet mellom individ og gruppe. Prosjektet er et samarbeid med komponist og musiker Tone Åse og Vardø Damekor. www.idalokenvalkeapaa.com

Eva Svaneblom er danser og dansekunstner som kommer fra Kalix i Sverige, med røtter til Tornedalen. Hun er nå bosatt i Tromsø. Eva har sin danseutdanning fra Iwanson International School of Contemporary Dance i München, samt en master i Scenisk gestaltning med spesialisering i Contemporary Performative Arts fra Göteborgs Universitet. I sitt masterprosjekt #evasvaneblomthesocial, The Social Media Project undersøkte Eva hvordan hun kunne anvende sosiale medier som scenerom for danseimprovisasjon, samt om man kan se på selfiekulturen som en feministisk praksis. Som dansekunstner interesserer hun seg for den situerte kroppen; hvordan kroppen blir til i møtet med sine fysiske og sosiokulturelle omgivelser, og hennes arbeid skapes oftest med en stor porsjon «gjør-det-selv-estetikk». Tematikk som opptar Eva er blant annet sosiale medier, skeivhet og tornedalsidentitet. Selv om hun de seneste årene har jobbet mye solo finnes det en rød tråd i arbeidet hennes som handler om kollektivitet og community, Eva har frilanset som danser/dansekunstner siden 2010, hovedsakelig i Tyskland, Østerrike, Sverige og Norge. www.evasvaneblom.com


Tidligere gjestekunstnere har vært

2021: Thomas Voll
2020: Maria Landmark og Silje Solheim Johnsen
2019: Elle Sofe Sara
2018: Iselin Borgan og Kari Skotnes Vikjord