Gjestekunstnerne i 2022 takker for seg – med ladete batterier

Prosjekt
Avsluttet
To kvinnelige dansere på en scene.

For Davvi – Senter for scenekunst, har det vært berikende og inspirerende å være vertskap for scenekunstner Ida Løken Valkeapää og dansekunstner Eva Svaneblom i 2022. Og følelsene er gjensidige, ifølge gjestekunstnerne.

Ida er skuespiller fra Teaterhögskolan i Helsingfors og HB Studio i New York. Eva er danser og dansekunstner med danseutdannelse fra Iwanson International School of Contemporary Dance i München, samt en master i Contemporary Performative Arts fra Göteborgs Universitet. Selv om uttrykksformene er ulike – utrykker de seg ganske likt om erfaringene som gjestekunstnere.

Ingen produksjonskrav

Eva fikk en positiv start på gjestekunstneroppholdet.

— Jeg syntes det var veldig fint å innse at programmet ikke inneholdt noen produksjonskrav. At målet med oppholdet kun var å kvalitetsforhøye egen kunst og metoder for å oppnå visjonene mine. At utviklingen av den kunstneriske prosessen var målet, legger hun til.

Ida beskriver 2022 som et modningsår.

— Noe av det viktigste med oppholdet var at jeg anledning til å reflektere. Tenke over hvor jeg var og hvor jeg ville. Jeg kan beskrive prosessen som en snarvei i mitt kunstnerliv, kommenterer Ida.

Mentorsamarbeid

Barbara Simonsen, dramaturg og regissør på Theater Seachange i Danmark, fungerte som mentor for både Eva og Ida. Enten på samlinger eller over Zoom til Århus, der hun holder til. Eva satt stor pris på den profesjonelle tilnærmingen fra Barbara.

— Hun stilte de gode spørsmålene og lot meg bruke tid på å tenke ut gode svar. Det er svar jeg kan bruke resten av livet. Hun sa ikke at det vi gjorde var rett eller galt – men ba oss være bevisste på hva som er rett eller galt for oss. Hun ba oss om å fokusere på hvordan vi kunne høyne kvaliteten på prosessen. Hvordan vi kunne effektivisere den. Det er også kunnskap jeg alltid får bruk for, sier Eva.

Barbara Simonsen, Ida Løken Valkeapää og Eva Svaneblom

Ida har også mye godt å si om samarbeidet med mentoren.

— Eva og jeg jobbet, diskuterte og var vitner til hverandres prosesser gjennom året. Barbara fungerte som «medvitne» til prosessene våre – noe som var veldig nyttig. Jeg lærte mye om det jeg vil kalle «bærekraftig kunstnerskap» dette året. Hvordan jeg kan optimalisere min kunstneriske praksis, og styre utenom energitappende elementer. Lært hvor viktig det er å ta vare på seg selv. Hvor viktig det er å få ladet seg opp innimellom. Ingen er tjent med utslitte kunstnere, smiler Ida.

Luksusprosjekt

Som utøvere i ulike sjangre, tok kunstnerne forskjellige avstikkere i løpet av året. Ida jobbet med en case study sammen med danseren Thomas Voll – og foretok en studietur til Malmø, København og Århus. Eva lagde en case study med dansproduktionen ”Other Tongue” sammen med danseren Tanja Andersson – og dro til Sandvika og Skottland på workshops. I case studyene var det arbeidsprosessene som sto i høysetet. Mentor Barbara var lite involvert i det konkrete produksjonsarbeidet, men hadde oppmerksomheten rettet mot hvilke elementer i prosessen som fungerte godt og hvorfor. Nettopp det synes begge var befriende.

Eva mener hun kan trekke mye livsvisdom etter perioden som gjestekunstner.

— Det å kunne fokusere på seg selv og eget kunstnerskap over så lang tid, vil jeg betegne som ren luksus. Jeg unner alle kunstnere å få være med på noe tilsvarende.

Ida sier seg skjønt enig.

— Når flere får delta på dette – vil det heve nivået på scenekunsten i landsdelen, slår hun fast.

Gjestekunstnerne i 2022 takker for seg – med ladete batterier

For Davvi – Senter for scenekunst, har det vært berikende og inspirerende å være vertskap for scenekunstner Ida Løken Valkeapää og dansekunstner Eva Svaneblom i 2022. Og følelsene er gjensidige, ifølge gjestekunstnerne.

Ida er skuespiller fra Teaterhögskolan i Helsingfors og HB Studio i New York. Eva er danser og dansekunstner med danseutdannelse fra Iwanson International School of Contemporary Dance i München, samt en master i Contemporary Performative Arts fra Göteborgs Universitet. Selv om uttrykksformene er ulike – utrykker de seg ganske likt om erfaringene som gjestekunstnere.

Ingen produksjonskrav

Eva fikk en positiv start på gjestekunstneroppholdet.

— Jeg syntes det var veldig fint å innse at programmet ikke inneholdt noen produksjonskrav. At målet med oppholdet kun var å kvalitetsforhøye egen kunst og metoder for å oppnå visjonene mine. At utviklingen av den kunstneriske prosessen var målet, legger hun til.

Ida beskriver 2022 som et modningsår.

— Noe av det viktigste med oppholdet var at jeg anledning til å reflektere. Tenke over hvor jeg var og hvor jeg ville. Jeg kan beskrive prosessen som en snarvei i mitt kunstnerliv, kommenterer Ida.

Mentorsamarbeid

Barbara Simonsen, dramaturg og regissør på Theater Seachange i Danmark, fungerte som mentor for både Eva og Ida. Enten på samlinger eller over Zoom til Århus, der hun holder til. Eva satt stor pris på den profesjonelle tilnærmingen fra Barbara.

— Hun stilte de gode spørsmålene og lot meg bruke tid på å tenke ut gode svar. Det er svar jeg kan bruke resten av livet. Hun sa ikke at det vi gjorde var rett eller galt – men ba oss være bevisste på hva som er rett eller galt for oss. Hun ba oss om å fokusere på hvordan vi kunne høyne kvaliteten på prosessen. Hvordan vi kunne effektivisere den. Det er også kunnskap jeg alltid får bruk for, sier Eva.

Barbara Simonsen, Ida Løken Valkeapää og Eva Svaneblom

Ida har også mye godt å si om samarbeidet med mentoren.

— Eva og jeg jobbet, diskuterte og var vitner til hverandres prosesser gjennom året. Barbara fungerte som «medvitne» til prosessene våre – noe som var veldig nyttig. Jeg lærte mye om det jeg vil kalle «bærekraftig kunstnerskap» dette året. Hvordan jeg kan optimalisere min kunstneriske praksis, og styre utenom energitappende elementer. Lært hvor viktig det er å ta vare på seg selv. Hvor viktig det er å få ladet seg opp innimellom. Ingen er tjent med utslitte kunstnere, smiler Ida.

Luksusprosjekt

Som utøvere i ulike sjangre, tok kunstnerne forskjellige avstikkere i løpet av året. Ida jobbet med en case study sammen med danseren Thomas Voll – og foretok en studietur til Malmø, København og Århus. Eva lagde en case study med dansproduktionen ”Other Tongue” sammen med danseren Tanja Andersson – og dro til Sandvika og Skottland på workshops. I case studyene var det arbeidsprosessene som sto i høysetet. Mentor Barbara var lite involvert i det konkrete produksjonsarbeidet, men hadde oppmerksomheten rettet mot hvilke elementer i prosessen som fungerte godt og hvorfor. Nettopp det synes begge var befriende.

Eva mener hun kan trekke mye livsvisdom etter perioden som gjestekunstner.

— Det å kunne fokusere på seg selv og eget kunstnerskap over så lang tid, vil jeg betegne som ren luksus. Jeg unner alle kunstnere å få være med på noe tilsvarende.

Ida sier seg skjønt enig.

— Når flere får delta på dette – vil det heve nivået på scenekunsten i landsdelen, slår hun fast.