OPEN CALL Sceneskifte 2023

Prosjekt
Avsluttet

Sceneskifte er et prosjekt som gir mulighet for at scenekunstnere kan presentere sitt kunstnerskap overfor internasjonale bransjefolk.

I Sceneskifte legger vi til rette for at nordnorske scenekunstnere kan informere internasjonale bransjefolk om sitt kunstneriske virke gjennom en performativ pitch session. Med utgangspunkt i Haugen produksjoners forestilling HomeMade fra 2013 vil deltakerne bygge en helt særlig, og mest sannsynlig, uforglemmelig presentasjon av sitt kunstnerskap. I 2013 sa teksten til HomeMade: «Velkommen til oss og føl deg som hjemme! I forestillingen HomeMade går publikum i små grupper og besøker tre private hjem som for anledningen åpnes opp».

I 2023 ønsker vi «Velkommen inn! Hvem er du og hva opptar deg, og hvordan vises dette i arbeidet og kunstnerskapet ditt?». Vi ønsker at deltakerne utvikler godt forberedte presentasjoner og bruker kropp og sjel, saft og kraft. Vi vil at publikum skal oppleve presentasjonene med flere sanser. Vi ønsker å gi dem en opplevelse av de sjeldne.

HomeMade versjon Sceneskifte blir realisert under Vårscenefest i Tromsø 26. – 29. april 2023. Søkere må derfor være tilgjengelig i henhold til planen under.

Publikum i denne anledning er inviterte oppkjøpere og internasjonale bransjefolk. De blir fraktet til hver enkelt deltager i prosjektet. Davvi - Senter for scenekunst stiller med lokale til de kunstnere/produsenter som ikke har en bolig, studio eller annet lokale tilgjengelig i Tromsø. Davvi – Senter for Scenekunst dekker reise, opphold og utgifter i forbindelse med utvikling av prosjektet etter individuelle avtaler med utøverne.

Hvem kan søke? Scenekunstnere eller produsenter fra eller med tilknytning til eller på flyttefot til Nord kan søke. Søkere med bopel i Nord-Norge vil bli prioritert.

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av din/kompaniets motivasjon for å delta i prosjektet, CV, og internasjonale mål. Søknadene vil bli vurdert av en faggruppe og Davvi - senter for scenekunst. Alle deltagere forplikter seg til å delta følgende dager:

  • Torsdag 23 og fredag 24 mars: Infomøte og prosessmøte med kunstnere
  • Egentid: Utvikling av eget innhold samt løpende dialog med prosjektleder.
  • Mandag 17 og tirsdag 18 april: generalprøve
  • Onsdag 26 april: Sceneskifte

Har du spørsmål? Ta kontakt med Inger-Marie Lupton på imlupton@gmail.com

Søknad sendes til: imlupton@gmail.com. Frist. 1.februar 2023

Våre samarbeidspartnere er blant andre: Haugen produksjoner, Vårscenefest, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Sceneskifte er et internasjonaliseringsprosjekt med støtte fra Innovasjon Norge Arktis og Regional næringsutvikling for Troms og Finnmark. Prosjektet driftes av Davvi – Senter for Scenekunst.