Produsentstøtte - produsenter og artister

Prosjekt
Periode: Sep 2021
Pågående

Jobber du med scenekunst og har behov for en produsent? Hos Davvi - Senter for scenekunst kan du søke produsentstøtte til et kunstnerisk prosjekt og - eller til arbeid som inngår i ditt kunstnerskap som helhet.

Støtten inneholder ulike arbeidsområder, som kan tilpasses behovene til de kunstnere som får tildelt produsentstøtte. Eksempler på dette kan være søknadsskriving, budsjettering, hjelp til markedsføring og planlegging av innstudering, premiere og/eller turné med mer. Søknadsskjema blir tilgjengelig i begynnelsen av august.

Søknadsfrist: 10. september 2024. Les mer om hvordan du kan søke Produsentstøtte, her.

Ring en produsent

I tilligg til Produsentstøtte, tilbyr vi ordningen "Ring en produsent", som er et gratis lavterskelstilbud for scenekunstnere som trenger raske råd, tips eller idéer fra en av våre dyktige produsenter. Hver tirsdag, utenom helligdager, juli og romjulen, mellom 10.00 og 12.00 står de parate til å gjennomføre uformelle samtaler med kunstnere som har utfordringer med produksjon, på telefonnummer +47 78 40 74 50.

Mottakere av produsentstøtte fra produsent Magda

Karoline Una Moen - Askesky

Skribent og dramatiker basert i Bodø. Sammen med sin partner Mathias Asplund har hun etablert Antistofe teaterproduksjoner. I sin produsentstøtte jobbes det med Karolines kunstnerskap, danseforestillingen Sluttstykket og barneforestillingen Askesky som skal ha premiere under Festspillene i Nord-Norge 2025.

Eva Svaneblom - Queerilainen

Dansekunstner fra Tornedalen basert i Tromsø. I sin produsentstøtte jobbes det med en solo-danseforestilling med arbeidstittelen Queerilainen, som skal ha premiere i oktober under Insomina 2024. I Queerilainen samarbeider Eva med DJ Saunasatan og deler av produsentstøtten går ut på å støtte Eva til å navigere musikkrettigheter, royalties og andre aspekter ved et slikt samarbied.

Eva har produsentstøtte fram til premieren av Queerilainen oktober 2024.

Prokhor Gusev - ISKRA production

Skuespiller og regissør med base i Tromsø. Prokhor har sammen med sin partner Gulnara Iskakova flyktet fra Russland til Norge på grunn av sin tilhørighet til LGBTQ+ miljøet og motstand av krigen i Ukraina. Her i Norge har de har etablert teaterkompaniet ISKRA production. I sin produsentstøtte jobbes det med Prokhors kunstnerskap, ISKRA production og middagsforestillingen Grandma’s Recipes.

Mottakere av produsentstøtte fra produsent Vegard Krane

Ferske Scener - Blodklubb

Blodklubb setter i spill innholdet i begreper som fellesskap, tilhørighet, identitet og berører tema som representativitet og appropriasjon. Klubbmøte som ramme skaper en felles fiksjon med publikum der tema og form veksler mellom humor og dypt alvor.

Mottakere av produsentstøtte fra produsent Alexandros Vrettos

Sálva/Håndtak» av Juho Sire / Siri Broch Johansen - Et samarbeide mellom Bjørn Film & Story, Åarjelhsaemien Teatere og Hålogaland Teater.

Sceneteksten ” Sálva/Håndtak” tar opp rusmisbruk og møtet mellom ulike samiske identiteter - tema som ikke er mye behandlet i samisk kunst eller dramatikk. I fokus er det interne samiske, både hvordan fornorskning får konsekvenser i enkeltmenneskers liv, men også hvordan man selv roter det til, uavhengig av etnisitet.

Inga Marja Sarre - No Friend but the Mountains

Tittelen "No Friend but the Mountains" bærer navnet til et nyskapende danseprosjekt som er igangsatt av den samiske og kurdiske koreografen Marit Shirin Carolasdotter. Uttrykket er hentet fra den kurdiske kulturen og symboliserer forholdet mellom urfolk og urbefolkninger til uavhengighet og kreativ frihet, som ofte blir utfordret av geopolitiske konflikter, krig og kolonimakter.

Mottakere av produsentstøtte fra produsent Anita Bjørkli

Ærlig talt produksjoner - EKKO – en hymne til fjellet

Ærlig talt produksjoner drives av koreografene og danserne Thea Melby og Ellinor Staurbakk. De har produsentstøtte hos Davvi – Senter for scenekunst med produksjonen EKKO – en hymne til fjellet. De har produksjonsstøtte fram til 30. oktober. Premieren på Forestillingen vises 4. og 5. september 2024 på Stormen Konserthus under Bodø Biennale.

Yohei Hamada - Push Pull Matter

Yohei Hamada er en Bodø/Bergenbasert dansekunstner fra Japan, han flyttet til Bodø høsten 2023, men arbeider fremdeles mye i Bergen. Han har produsentstøtte med produksjonen Push Pull Matter som skal vise i Sulitjelma og Bodø som en del av European Cabins of Culture arrangert av Bodø2024. Forestillingene vises 17. august i Sulitjelma og i Bodø 18. august. Yohei har produsentstøtte fram til 1. november 2024.

Elise Strandjord

Elise Strandjord er en danser fra Bodø som ønsker å skape et samlingssted og en kunstinstallasjon for barn og deres voksne. Målet med prosjektet er å skape en arena for fellesskap som vektlegger tilgjengelighet, utforskning og natur. Prosjektet er helt i startfasen.

Foto: Nyvoll Film og Foto