RadArt Marked 2

Prosjekt
Avsluttet

Med RadArt Marked 2 fortsetter arbeidet med å øke synlighet og kompetanse for scenekunstfeltet i Nord-Norge.

Dette er et prosjekt som er en videreføring av RadArt Marked som varte fra 2018 til 2020, da med fokus på å bygge opp promoteringstjenester i nord, koordinere satsning mot sentrale bransjeaktører, festivaler, arrangører og oppkjøpere. Målet var å skape oppmerksomhet og gjennombrudd for RadArts medlemmer på toneangivende arenaer nasjonalt og internasjonalt.

Nå fortsetter altså prosjektet med en ny 2,5 års fase, hvor det legges enda mer vekt publikumsutvikling og kompetansehevning blant scenekunstnere i Nord-Norge. Davvi gjør dette for å være i best mulig rustet til å møte endringer og utfordringer i dagens og fremtidens scenekunstfelt.

Synlig stemme

Arbeidet med Radart Marked 2 skal ledes av Davvi i samarbeid med Rådstua Teaterhus. Prosjektets hovedmål er å:

  • øke scenekunstneres kompetanse innen kommunikasjon og digital markedsføring
  • fremme scenekunst som en relevant og synlig stemme i samfunnsdebatten
  • kartlegge levekårsforhold for nordnorske scenekunstnere gjennom Tallenes tale 3

Siden det kan oppleves som utfordrende å formidle scenekunst til publikum utenfor feltet, vil det bli arrangert fem årlige kommunikasjonskurs innen: Verbal fremføring, tekst, video, foto og sosiale medier/ digital annonsering.

Prosjektvarighet: 1. august 2020 - 31. desember 2022