Tallenes tale 3

Prosjekt
Avsluttet


tallenes tale 3


Tallenes tale 3 er en oppfølging av medlemsundersøkelsene Tallenes Tale 1 og 2, som ble gjennomført i henholdsvis i 2012 og 2014. Disse undersøkelsene vakte stor interesse i det frie scenekunstfeltet på nasjonalt nivå. De ble også et viktig datagrunnlag for foredrag, debatter og oppslag i mediene.

Oppfølgning

Tallenes tale 3 startet opp våren 2020 og er en oppfølging av de to tidligere medlemsundersøkelsene, med tanke om å se utviklingen i scenekunstfeltet siden disse ble gjennomført. Undersøkelsen har dessuten som mål å finne ny relevant kunnskap for scenekunstfeltet. Yrkesliv og økonomi stod i fokus de to første undersøkelsene.

Tallenes tale 2 ble avviklet parallelt med Kunstnerundersøkelsen 2013 som ble gjennomført av Telemarksforsking. RadArt fikk tilgang til gjenbruk (og forenkling) av aktuelle spørsmål for å kunne være i dialog med denne undersøkelsen. Svarene fra RadArts medlemmer hadde klare tendenser som ikke samsvarte med flere av konklusjonene i den nasjonale kunstnerundersøkelsen.

Sterkere samarbeid

RadArt og scenekunstfeltet er i konstant endring. Davvi - Senter for scenekunst søker nå sterkere samarbeid med scenekunstfeltet i hele nord: Nordland fylke og det som nå er blitt Troms og Finnmark fylke. Tallenes tale 3 vil forsøke å fange opp aktører i scenekunstfeltet i hele dette området. Undersøkelsen vil bestå av både kvantitative og kvalitative metoder. Den forrige medlemsundersøkelsen viste at intervjuer var et vesentlig tilskudd til tallmaterialet.

Mer informasjon

Prosjektleder for Tallenes Tale 3 er Hege Pålsrud.

Vil du vite mer kontakt Hege Pålsrud på e-post: hegepalsrud@gmail.com

Tallenes Tale 1: https://issuu.com/radart9/docs...

Tallenes Tale 2: https://issuu.com/radart9/docs...

Tallenes tale 3 er et samarbeid mellom Davvi- Senter for scenekunst, RadArt - nettverk for fri scenekunst, Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Kulturrådet. Tallenes tale 3