Uredd


Uredd er et utviklingsprogram for scenekunstnere som er i etableringsfasen og har tilknytning til Nord-Norge. Den nåværende runden av Uredd foregår fra september 2020 og til september 2022. Programmet har fem deltagere.

Bianca Hisse · Foto: Bianca Hisse

Bianca Hisse

Bianca er en brasiliansk kunstner med base i Tromsø. Hun arbeider med visuell kunst og bevegelsesbaserte situasjoner. Praksisen hennes undersøker hvordan dagens samfunn koreograferes, og hvordan det ofte materialiseres gjennom installasjoner, skulpturer og inngrep i den offentlige sfære.

Kryping, rulling og å legge seg ned i offentlige rom, er et tilbakevendende element i hennes arbeider, hvor hun fokuserer på uuttalte kollektive regler for adferd og koreo-politisering av hverdagslivet. Under ureddperioden fortsetter Hisse sin forskning på ikke-vertikale bevegelser, hun forsøker å endre på kroppens iboende vertikalitet og stille spørsmål ved dens dominante posisjon.

Eva Svaneblom · Foto: Alexander Browne

Eva Svaneblom

Eva kommer opprinnelig fra Kalix i Sverige, og er nå basert i Tromsø. Hun er utdannet danser ved Iwanson International School of Contemporary Dance i München (2010) og Högskolan för Scen och Musik i Gøteborg hvor hun tok en master i Contemporary Performative Arts (2020). I sitt masterprosjekt «#evasvaneblomthesocial, The Social Media Project” undersøkte hun hvordan man kan bruke sosiale medier som scenerom for danseimprovisasjon med et interseksjonelt og feministisk blikk, ved å se på selfiekultur som en feministisk handling.

Masterutdanningen fungerte som en katalysator for Eva praksis og ledet henne i en ny kunstnerisk retning, til å etablere seg som eier av egne prosjekter og til å etablere seg i sin nye geografiske plassering i Tromsø. Til Uredd tar hun med seg sin praksis på sosiale medier og utviklingen av noe nytt og ukjent.

Matias Bjune Pedersen · Foto: Matias Bjune Pedersen

Matias Bjune Pedersen

Matias er 24 år og kommer fra Ljønes utenfor Bodø.

Han ble uteksaminert i 2019 fra Teater NORD/NORD Universitet (Tidligere HiNT). Det siste året har han blant annet turnert i Den kulturelle skolesekken med forestillingene «Pirater fra Karibien», «Star Wårs med å» og «Bergtatt».

Matias er opptatt av teaterlivet i Bodø, og ønsker å bygge videre på dette miljøet. Sammen med sine teaterkolleger har han startet et teaterkompani i byen: «Salten Friteater». Dette er det første teaterkompaniet i Bodø, som er profesjonelt produserende.

Karianne Andreassen · Foto: Marte Thu

Karianne Andreassen

Katrine er dansekunstner fra Tromsø. Hun har en bachelorgrad i dans fra London Studio Centre og har siden 2015 jobbet utøvende i det frie kunstfeltet i Storbritannia og Norge. Her har hun jobbet med blant annet Janis Claxton, The Royal Opera, Simone Grøtte, Katma teater, Oslobiennalen og Hålogaland Teater for å nevne noen. I 2019 flyttet hun tilbake til Norge og etablerte i Oslo og Tromsø.

Under Uredd skal Karianne fordype seg i kunstprosjektet OPP/HAV som reflekterer rundt hennes egen og menneskets relasjon og fascinasjon til havet. Prosjektet utforsker spenningsfeltet mellom kjærlighet og redsel for havet og hvordan vi en gang kom derifra, men nå bare er besøkende i ukjent farvann . I september gjennomførte Andreassen et fotoprosjekt under vann med hjelp av en fotograf i Lofoten, og i oktober utviklet hun en solo til CODA, Oslo International Dance Festival i oktober 2020.

Kirsti Heitman · Foto: Kate McDonald

Kirsti Heitmann

Kirsti er senjaværing med bachelorutdanning i skuespill fra Liverpool Institute for Performing Arts. Hun bor i London, hvor hun jakter etter skuespillerdrømmen. Så langt har hun jobbet mye innenfor immersive-teatermiljøet, der hun blant annet har vært involvert i Jorvik Viking Festival og The Crystal Maze Live Experience – West End. Kirsti er en skapende utøver og har dramatikerambisjoner. Sommeren 2019 tok hun og teatergruppen hennes Loft en forestilling, skrevet og regissert av henne selv, til tre forskjellige festivaler i England og Norden.

Under Uredd 2020 skal Kirsti skrive et manus, med ambisjon om publisering og scenisk utvikling. . Hun ønsker å bruke Uredd til å utvikle seg som dramatiker, bygge et kreativt nettverk hjemme i nord, og finne sin stemme som skribent, kvinne og nordlending.


Uredd skal gi en faglig ramme og praktiske verktøy som stimulerer til kunstnerisk utvikling. Programmet skal gi et løft for talentfulle scenekunstnere i det frie feltet. Innhold og form er utviklet gjennom erfaringer fra blant kunstnere i nettverket RadArt i Tromsø, og nå videreføres det av Davvi. Davvi fungerer som en arena for idéutvikling, nye samarbeid, erfaringsutveksling og veiledning. Gjennom Uredd formaliseres erfaring og kompetanse i nettverket, ikke minst gjøres det tilgjengelig for flere.

Programmet henvender seg til scenekunstnere innen alle sjangre som vil videreutvikle sitt kunstneriske uttrykk, drive sin virksomhet i det frie/prosjektbaserte feltet og vil etablere seg i tilknytning til det nordnorske scenekunstmiljøet. Kandidater søker seg til programmet med et kunstnerisk prosjekt, en kunstnerisk ambisjon eller en metode for kunstnerisk fordypning, som skal utvikles og iscenesettes/presenteres i løpet av programperioden.

Det er gjennom mentorskap, fagsamlinger og opprettelsen av nettverk med andre profesjonelle kunstnere, at deltagerne skal stimuleres til å etablere egen virksomhet og utvikle sitt kunstfaglige potensiale.

Gjennom programmet får deltagerne:

· utvikle sitt kunstnerskap, forbedre sin rolle som kreativ produsent og sin kompetanse om drift av egen virksomhet
· 45 mentortimer med en passende mentor, både med tanke på deltaker og vedkommendes prosjekt
· delta på seks fagsamlinger med forelesninger, workshops og sosiale sammenkomster. Fagsamlingene vil også inneholde arbeidsvisninger, hvor deltagerne får grundige tilbakemeldinger på sitt arbeid av gjestende kunstnere/fagpersoner
· vise arbeidet sitt på en passende arena
· reise, kost og losji i forbindelse med fagsamlinger, samt en ukes honorar under arbeidet opp mot avsluttende visning
· mulighet til å søke om ti coachingtimer med en av Talent Norges coacher, samt delta på noen av Talent Norges aktiviteter

Fagsamlinger

Det vil bli arrangert to fagsamlinger høsten 2021, en i midten av oktober og en i begynnelsen av desember. Videre er det planlagt to samlinger våren 2022 og en samling høsten 2022. Fagsamlingene vil bestå av forelesninger, workshops og sosiale sammenkomster. De vil også inneholde arbeidsvisninger hvor deltagerne får grundig feedback på arbeidet sitt fra øvrige deltagere, samt av gjestende kunstner/fagperson. En av samlingene vil inneholde en publikumsvisning/presentasjon av deltagernes kunstneriske prosjekt eller virke. Form vil tilpasses deltagernes ønsker og prosjektenes art.

Mentorprogram

Hver deltager i Uredd får tildelt en mentor som vil følge deltageren gjennom programmet. Deltager og mentor har 45 timer til rådighet, som de sammen de kan disponere etter behov fra programmets start i september 2020 til avslutningen i september 2022. Hver mentor velges ut av et faglig råd i samråd med deltageren for å finne en passende mentor, med øye for deltakerens personlighet og prosjekt..

Deltagerne i Uredd vil også få mulighet til å delta på noen av Talent Norges aktiviteter, som å delta på ArtEx-samlinger og bruke coachingtimer, se mer om dette på www.talentnorge.no

For mer informasjon kontakt prosjektleder Jenny Svensson på e-post: jenny@davvi.org eller 91 31 25 33

Uredd er støttet av