Uredd

Prosjekt
Pågående
Personer som sitter på stoler og ser i samme retning.

Uredd er et utviklingsprogram for scenekunstnere som er i etableringsfasen og har tilknytning til Nord-Norge.

Uredd skal gi en faglig ramme og praktiske verktøy som stimulerer til kunstnerisk utvikling. Programmet skal gi et løft for talentfulle scenekunstnere i det frie feltet. Innhold og form er utviklet gjennom erfaringer fra blant kunstnere i nettverket RadArt i Tromsø, og nå videreføres det av Davvi - Senter for scenekunst. Davvi fungerer som en arena for idéutvikling, nye samarbeid, erfaringsutveksling og veiledning. Gjennom Uredd formaliseres erfaring og kompetanse i nettverket, ikke minst gjøres det tilgjengelig for flere.

Programmet henvender seg til scenekunstnere innen alle sjangre som vil videreutvikle sitt kunstneriske uttrykk, drive sin virksomhet i det frie/prosjektbaserte feltet og vil etablere seg i tilknytning til det nordnorske scenekunstmiljøet. Kandidater søker seg til programmet med et kunstnerisk prosjekt, en kunstnerisk ambisjon eller en metode for kunstnerisk fordypning, som skal utvikles og iscenesettes/presenteres i løpet av programperioden.

Ureddprogrammet skal være tilgjengelig å søke på for alle som møter de faglige kriteriene, og vi vil tilrette legge deltagelsen etter den enkelte deltakers behov. Hvis du blir med i Uredd og har behov for tilrettelegging, går vi i dialog med deg i forbindelse med oppstart for å finne frem til hvordan vi best tilpasser gjennomføring av våre aktiviteter. Slik at du får mest mulig ut av programmet.

Det er gjennom mentorskap, fagsamlinger og opprettelsen av nettverk med andre profesjonelle kunstnere, at deltagerne skal stimuleres til å etablere egen virksomhet og utvikle sitt kunstfaglige potensiale.

Gjennom programmet får deltagerne:

· utvikle sitt kunstnerskap, forbedre sin rolle som kreativ produsent og sin kompetanse om drift av egen virksomhet

· 35 mentortimer med en passende mentor, både med tanke på deltaker og vedkommendes prosjekt

· delta på fem fagsamlinger med forelesninger, workshops og sosiale sammenkomster. Fagsamlingene vil også inneholde arbeidsvisninger, hvor deltagerne får grundige tilbakemeldinger på sitt arbeid av gjestende kunstnere/fagpersoner

· vise arbeidet sitt på en passende arena

· reise, kost og losji i forbindelse med fagsamlinger og hospitering

· mulighet til å søke om ti coachingtimer med en av Talent Norges coacher, samt delta på noen av Talent Norges aktiviteter

· et arbeidstipend på 40.000kr

· en ukes hospitering i en scenekunstproduksjon

Fagsamlinger

Det vil bli arrangert fem fagsamlinger i løpet av preioden. Fagsamlingene vil bestå av forelesninger, workshops og sosiale sammenkomster. De vil også inneholde arbeidsvisninger hvor deltagerne får grundig feedback på arbeidet sitt fra øvrige deltagere, samt av gjestende kunstner/fagperson. En av samlingene vil inneholde en publikumsvisning/presentasjon av deltagernes kunstneriske prosjekt eller virke. Form vil tilpasses deltagernes ønsker og prosjektenes art.

Mentorprogram

Hver deltager i Uredd får tildelt en mentor som vil følge deltageren gjennom programmet. Deltager og mentor har 35 timer til rådighet, som de sammen de kan disponere etter behov fra programmets starttil slutt. Hver mentor velges ut av et faglig råd i samråd med deltageren for å finne en passende mentor, med øye for deltakerens personlighet og prosjekt.

Deltagerne i Uredd vil også få mulighet til å delta på noen av Talent Norges aktiviteter, som å delta på ArtEx-samlinger og bruke coachingtimer, se mer om dette på www.talentnorge.no

For mer informasjon kontakt prosjektleder Jenny Svensson på e-post: jenny@davvi.org eller 91 31 25 33

Prosjektrelaterte saker

Uredd 2024

Publisert 16.05.2024

Her er presentasjonen av deltakerne i talentprogrammet Uredd - som skrider til verket, våren 2024.