RadArt LR

RadArt har siden 2004 etablert seg som et nettverk for fri scenekunst i Nord-Norge, som arbeider for å styrke, samle og synliggjøre feltet i landsdelen.