Raske Penger

Publisert 22.09.2022

Davvi – Senter for scenekunst har i samarbeid med Samfunnsløftet 2022, etablert støtteordningen Raske Penger. Ordningen er laget for alle scenekunstnere, herunder skuespillere, dansere, regissører, koreografer, scenografer, dramaturger m.fl.

Raske Penger er et svar på behovet for å søke ekstra midler til ekstraordinære og uforutsette utgifter ved igangsettelse eller ferdigstillelse av prosjekter. Ordningen kan ikke brukes som hovedfinansiering, men er en tilleggsressurs dersom oppståtte ekstrakostnader ikke dekkes gjennom allerede mottatte tilskudd.

Eksempler på kvalifiserende ekstrakostnader er blant annet: ved sykdom, skader, justeringer på scenografi eller kostymer og annet. Ordningen kan også brukes dersom nye initiativ, nye partnere eller forhandlinger med disse medfører ekstrakostnader.

Det er en absolutt forutsetning at søker har folkeregistrert adresse, er bosatt og virker i Nord-Norge.

Søknadsbeløp: Inntil 30.000,-

Løpende søknadsfrist.


Raske penger kan gi støtte til:

 • Opprøving før en spilling hos arrangør
 • Kostnader knyttet til nye utøvere eller samarbeidspartnere
 • Uforutsette utgifter i forbindelse med kunstneriske oppdrag
 • Andre relevante og nødvendige utgifter relatert til oppdrag for visning av kunstnerisk arbeid

Raske penger kan ikke:

 • Dekke driftskostnader
 • Erstatte honorar fra arrangør
 • Erstatte reisekostnader som skulle vært dekket av arrangør
 • Brukes som tilleggsfinansiering for arrangører
 • Dekke utgifter til deltakelse på kurs, undervisning eller workshops

Krav til søknaden:

 • Kontrakt eller internsjonsavtale med arrangør eller oppdragsgiver, dette gjelder også om du setter opp spilling selv.
 • Kort prosjektbeskrivelse inkludert behov for Raske Penger
 • Budsjett for bruk av Raske Penger
 • Oversikt over øvrig økonomi for gjennomføring av oppdraget- budsjett eller lignende.


Dersom du mottar støtte fra Raske Penger, ønsker vi at du tagger @davvi_scene og Samfunnsløftet #fornordnorge i sosiale medier. Vi trenger også en rapport i etterkant som sier hvordan midlene er brukt. Rapportfristen er på 2 måneder etter gjennomført aktivitet.

Det er mulig å søke Raske Penger til samme prosjekt flere ganger, så lenge det er ulike arrangører.

Søkere får svar innen 20 dager fra innlevert søknad. Søknadsfristen er løpende, men i ferieavvikling vil behandlingen være lenger. Vi anbefaler derfor ikke å sende søknader rett før jul, påske eller sommerferie.

samfunnsløftetSøk ved å sende inn søknadskjemaet under: