Raske Penger

Publisert: 24.03.2023

Gjennom ordningen Raske Penger deler vi ut midler til scenekunstnere som har noen uforutsette utgifter, eller skal starte nye samarbeid.

Fra forestillingen: Fortellinger om Min Tourettes av Kim-Runar Klodiussen
Fra forestillingen: Har ikke meg: Fortellinger om Min Tourettes av Kim-Runar Klodiussen Foto: Renate Jensen

Davvi – Senter for scenekunst har i samarbeid med Samfunnsløftet, etablert støtteordningen Raske Penger. Ordningen er laget for alle scenekunstnere.

Les mer om ordningen - og hvordan du kan søke, her.