Ring en produsent!

Publisert: 08.11.2023


Portrettbilder av to kvinner og en mann.

Vi utvider nå tilbudet for produsentstøtte.

Fra 09. januar lanserer vi et lavterskelstilbud for scenekunstnere som trenger raske råd, tips eller idéer fra en av våre dyktige produsenter. To timer hver uke står de parate til å gjennomføre uformelle samtaler med kunstnere som har utfordringer med produksjon. Det kan dreie seg om saker tilknyttet ferdige eller halvferdige produksjoner, igangsatte turnéer, prosjekter i startgropa – alt som trenger en produksjonsdiskusjon.

Målgruppe:

Scenekunstnere som ikke allerede mottar produsentstøtte fra Davvi – Senter for scenekunst.

Åpningstider:

Hver tirsdag mellom 10.00 og 12.00.

Telefonnummer:

+47 78 40 74 50