Søk produsentstøtte 2024

Publisert: 11.01.2024


Foto: Nyvoll Foto og Film

Jobber du med scenekunst og har behov for en produsent? Hos Davvi - Senter for scenekunst kan du søke produsentstøtte til et kunstnerisk prosjekt og/eller til arbeid som inngår i ditt kunstnerskap som helhet.

Støtten inneholder ulike arbeidsområder, som kan tilpasses behovene til de kunstnere som får tildelt produsentstøtte. Eksempler på dette kan være søknadsskriving, budsjettering, hjelp til markedsføring og planlegging av innstudering, premiere og/eller turné m.m.

Søknadsfrist: 10. februar 2024

Produsentstøtten er en gratis tjeneste som Davvi – Senter for scenekunst tilbyr et begrenset antall kunstnere eller grupper med tilknytning til Nord-Norge, i en gitt periode. I praksis betyr dette at støtten først og fremst gis til scenekunstnere i regionen og dernest til prosjekter som har betydning for landsdelen. Ordningen er begrenset av at produsenten bistår flere prosjekter samtidig og tildeling av produsentstøtte gjøres på bakgrunn av tilgjengelig kapasitet hos Davvi - Senter for scenekunst på det aktuelle tidspunktet. Ved tildelt produsentstøtte vil det spesifiseres konkret hvilke oppgaver produsenten fra Davvi - Senter for scenekunst har ansvar for, samt en tidsramme for støtten.

Alle prosjekter blir vurdert etter mottatt prosjektbeskrivelse som bør inneholde følgende informasjon:

  • Beskrivelse av kunstnerisk idé/konsept, eventuelt kunstneriske virkemidler
  • Prosjektansvarlig
  • Budsjett
  • Deltakere
  • Gjennomføringsevne og tidsramme for prosjektet, fremdriftsplan
  • Tilknytning til Nord-Norge i form av utøvere eller premiere/visning/gjennomføring i Nord-Norge
  • Hvilke oppgaver søker du støtte til og hva ser du for deg at du selv kan bidra med i støtteperioden?


Søknadene blir vurdert av administrasjonen til Davvi- Senter for scenekunst. Søknadsfristen er 10. februar og du får svar cirka fem uker etter fristen.

Vær oppmerksom på at produsentstøtten ikke medfører tildeling av prosjektmidler, og at det er søker som står økonomisk og kunstnerisk ansvarlig. Produsentstøtten fungerer best når både kunstner og produsent har en jevn pågående dialog og aktivitet i produsentstøtteperioden.

Ettersom kapasiteten begrenser hvor mange som kan få produsentstøtte, er du fremdeles velkommen til å kontakte oss dersom du har spørsmål du tror vi som kompetansesenter kan hjelpe med, selv om du får avslag på søknaden din.

​Produsentstøtte tilbys med bidrag fra: Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Hammerfest kommune og Kulturrådet.