Wikipedia-dugnad

Publisert: 21.02.2024


Kvinne som skriver i en notatbok
Scenekunstner Maria K. Landmark håper mange vil se nytten av å få nordnorsk scenekunst frem i lyset. Foto: Tanja Skoglund

Skal løfte scenekunsfeltet i nord frem i lyset – og ut på wikipedia!

Informasjon om aktører innen scenekunstfeltet i Nord-Norge er lite tilgjengelig på nett. Det ønsker Davvi – Senter for scenekunst å gjøre noe med. Et tiltak er å tilsette Scenekunstner og koreograf Maria Landmark i en prosjektstilling der hun vil lede en dugnad – og produsere og publisere innhold til Wikipedia.

Det er ikke bare scenekunstfeltet i nord som får stemoderlig lite oppmerksomhet. Wikipedia har gjort egne undersøkelser som viser at mellom 85 og 90 prosent av bidragsyterne på siden er menn. Og de skriver helst om andre menn. I oktober 2022 handlet cirka 25 prosent av biografiene på bokmåls-wikipedia og 17 prosent av biografiene på nynorsk-wikipedia om kvinner.

«Blinde» oppslagsverk

Sammen med resten av organisasjonen, gleder direktør for Davvi – Senter for scenekunst, Susanne Næss Nielsen seg til samarbeidet med Landmark.

– Scenekunstbransjen i Nord-Norge er i mange sammenheng underbelyst og underkommunisert. Det er derfor viktig at vi gir vårt bidrag til å få fram informasjon om viktige aktører i bransjen. Vi er derfor veldig glade for å få med Maria Landmark på laget. I tillegg til sitt kunstneriske virke er hun også kjent som en dyktig og etterrettelig skribent, blant annet gjennom hennes eget skriveprosjekt SNAKK.

Utfordringene er store, sier Næss Nielsen.

– At verdens største oppslagsverk nærmest er blind for mange av de kapasiteter som har, og har hatt, stor betydning for samfunnsbyggingen i nord kan vi ikke leve med. Derfor tar vi initiativ til denne dugnaden, slik at det i større grad blir synlig for omverden at Nord-Norge har et scenekunstfelt med betydelig samfunnsrelevans, sier direktøren.

Fortjener omtale

I en artikkel på Forskning.no fra 2022 blir det hevdet at Wikipedia, som er Norges 15. største nettside, i stor grad viser den hvite mannens verdensbilde. Wikipedia har mer informasjon om Harry Potter enn om Indonesia og mer om James Bond enn om Afrika.

Davvi – Senter for scenekunst og den nye prosjektlederen kan ikke rette opp i dette i en fei. Men Landmark går på med krum hals.

– Scenekunstfeltet er det ikke skrevet mye om. Ikke minst er det mange kvinner innen feltet som fortjener omtale, sier hun.

Troverdige kilder

Landmark har mye materiale å gå gjennom, forklarer hun.

– For Wikipedia er det viktig att innholdet kommer fra en sekundærkilde for å vekke tillit. Det er derfor i dette tilfellet mer troverdig med informasjon fra bransjeorganisasjoner, nyhetsmedier og institusjoner som teatre – enn hjemmesider som kunstnerne selv har laget.

Wikipedia har selv en teori om at underrepresentasjonen av kvinner på nettstedet skyldes kverulering og hets fra mannlige brukere. Landmark har allerede støtt på litt kvist i arbeidet.

– Jeg er i oppstarten av prosjektet, men har allerede opplevd å få kommentarer fra andre brukere om at en artikkel jeg har lagt ut ikke er verdig et oppslag på Wikipedia. Det er jo litt ubehagelig at noe du har brukt tid på å skrive blir slettet, men det gjør kanskje arbeidet føles enda viktigere. Vi må faktisk kreve vår plass! Samtidig er det jo en styrke at Wikipedia «overvåkes» og at det er en viss kontroll over hva som blir lagt ut. Da blir også sluttresultatet mer troverdig, kommenterer hun.

Felles hukommelse

Landmark håper så mange som mulig vil se nytten av dette og lignende prosjekter.

– Dette prosjektet er veldig spennende og lærerikt å holde på med. Jeg blir både informert, inspirert og stolt av hva som foregår i landsdelen. Det å være med på å skape en felles og søkbar hukommelse kjennes viktig. Jeg håper derfor på tips og innspill om aktører vi bør omtale - og hvor vi kan finne gode kilder, avslutter Landmark.

Bio:

Maria K. Landmark er utdannet dansepedagog ved Universitetet i Stavanger og har etterutdanning innen drama og entreprenørskap fra UiT og NMH. Hun bor og jobber i Alta som frilans dansekunstner og dansepedagog. Maria er særlig interessert i stedsspesifikk dans, noe verkene hennes Earthmovers, Caprice og U/kjent territorium er eksempler på. Maria har tidligere skrevet intervjuserien SNAKK, vært ansvarlig for PRODA Nord og sittet i styret i Fnnd. Hun mottok Statens kunstnerstipend fra 2020-22.