300 000 kroner til Davvi Scene

Publisert: 13.04.2023
Foto: Hege Schanche

Kulturrådet tildeler 300.000 kroner til et spennende forprosjekt med tittelen Davvi Scene – et nomadisk scenehus i nord.

Gjennom Kulturrådets ordning «ARENA» gis det tilskudd til utredning av tekniske og økonomiske driftsmodeller for en turnerende storlavvo. Bakgrunnen for Davvi Scene – et nomadisk scenehus i nord — er at Nordkalotten er kjent for sin lave grad av infrastruktur for scenekunst. Kongstanken til Davvi Scene er å drifte verdens største scene-lavvo – som kan turnere i regionen med ulike prosjekter og også inngå som ekstra infrastruktur for større kulturarrangementer i landsdelen.

I søknaden ble det påpekt at det er en stor utfordring å finne gode arenaer for visning av scenekunst i store deler av regionen. Davvi Scene er altså et forprosjekt for å utrede hvordan man kan bygge en nomadisk scene – eller et nomadisk kulturhus som kan flytte fra sted til sted, slik at man får scenekunst ut til områder som har lite infrastruktur i dag.

Scenekunstens behov

Direktør for Davvi – Senter for scenekunst, Susanne Næss Nielsen, er veldig fornøyd med tildelingen. Hun sier det er mange praktiske løsninger som må komme på plass.

— Dette forprosjektet skal utrede hvordan vi kan bygge en lavvo som er tilpasset scenekunstens behov, som er stor nok og likevel er forholdsvis enkel å sette opp. Lavvoen må blant annet ha isolering og et gulv. Vi skal også finne ut av hvordan lavvoen publikum, teknikk og utøvere kan plasseres på en god og forsvarlig måte, forklarer Næss Nielsen.

Samarbeidspartnere

Direktøren ser store muligheter med en nomadisk scene.

— Vi får da muligheten til å produsere på steder der det ikke er infrastruktur fra før. Dette gjør det mulig å svare på vårt landsdelsoppdrag i enda større grad. Minst like viktig er at vi da kan tilby denne scene-lavvoen til samarbeidspartnere som ikke har adgang til et slikt lokale, men som ønsker å skape attraktive kunstneriske opplevelser der de er, sier hun.

Fakta om ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur:

Ordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk og det frie kulturvernet har tilrettelagt, bærekraftig og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat.