Bli en del av nettverket

Publisert: 08.09.2023

For å bli en del av RadArt - Nettverk for Fri Scenekunst må man ha minst 3 års relevant høyere utdanning og/eller tilsvarende profesjonell virksomhet innen, eller i tilknytning, scenekunstfeltet. Man må også kunne vise til at virket har tilknytning til Nord-Norge.

Fordelene med å være en del av RadArt er at du kommet inn i et kollegialt nettverk og får tilgang på tilrettelagte møteplasser for scenekunstfeltet i hele Nord-Norge. RadArt tilbyr også nettverket og gjestende kunstnere arbeidsplass i kontorfellesskap på Rådstua Teaterhus.

Hvis du ønsker å være en del av nettverket er det helt gratis. Fyll inn skjemaet lengre ned på siden. Søknaden blir vurdert fortløpende av styringsgruppen.

Maks. 1 fil tillatt, 20 MB totalt

Maks. 1 bilde tillatt, 20 MB totalt