Bli medlem


For å bli medlem i RadArt - Nettverk for Fri Scenekunst må man ha minst 3 års relevant høyere utdanning og/eller tilsvarende profesjonell virksomhet innen, eller i tilknytning, scenekunstfeltet. Man må også kunne vise til at virket har tilknytning til Nord-Norge.

Fordelene med å være medlem av RadArt er at du blir en del av et kollegialt nettverk og får tilgang på tilrettelagte møteplasser for scenekunstfeltet i hele Nord-Norge. RadArt tilbyr også sine medlemmer og gjestende kunstnere arbeidsplass i kontorfellesskap på Rådstua Teaterhus, samt. rabatt på leie av husets produksjonslokaler. Rabatten har blitt dekt av Tromsø Kommune siden RadArt startet opp i 2004 - en avtale de har fornyet hvert år siden.

Hvis du ønsker å være en del av nettverket er det helt gratis og du blir medlem ved å fylle inn skjemaet lengre ned på siden. Søknaden blir vurdert fortløpende av styringsgruppen.

Søknadsskjema RadArt