Søk støtte

Har du behov for en produsent? Trenger du et arbeidsopphold på residens? Ønsker du å delta på vårt talentprogram - eller har du behov for å søke ekstra midler til ekstraordinære og uforutsette utgifter ved igangsettelse eller ferdigstillelse av prosjekter?

Davvi - Senter for scenekunst har ulike støtteordninger som kan hjelpe deg som er profesjonell scenekunstner. Søknadsfristene finner du på sidene til de ulike prosjektene.