Om RadArt

Publisert: 30.05.2023

RadArt – Nettverk for Fri Scenekunst er en smaksnøytral sammenslutning av profesjonelle scenekunstnere med tilhørighet i Nord-Norge.

Organisasjonen ble stiftet i 2004 og har siden 2021 vært et organ under stiftelsen Davvi - Senter for Scenekunst. Nettverket driftes av en styringsgruppe på fem personer som sammen med en nettverkskoordinator har ansvar for nettverkets aktiviteter, samt sørger for at det er en gjennomgående dialog mellom feltet og Davvi - Senter for Scenekunst.

RadArts mål er å være et samlingssted for det mangfoldige og stadig voksende scenekunstfeltet i landsdelen med fokus på å dele kunnskap med hverandre; den som kan noe deler med de som vil lære.

RadArt har også enkelte grunnregler som har vært viktig for å skape et raust og fremoverlent fellesskap:

  • Kunst er ingen privatsak. Kunsten er en samfunnsaktør
  • Alle som jobber for RadArt skal ha noe igjen for det. Den som gir, får
  • RadArt er et faglig og sosialt spleiselag, ikke et servicekontor
  • Utnytt medlemmenes kompetanse og tverrfaglighet. De fleste kan mye mer enn faget sitt
  • Verden endres gjennom handling. Og dokumentasjon
  • Bygg hverandre opp og spre gode nyheter. Andres suksess er inspirerende
  • Aksjon skaper reaksjon. Sånn går vi framover. Hvis alt var i balanse og harmoni hele tiden, kommer vi ikke av flekken
  • Ha det artig på fest sammen med dem som lager kunst du ikke liker