Faktura til oss

Publisert: 23.02.2024

Ny faktura- og postadresse

Davvi – Senter for scenekunst org.nr. 989 347 624 har byttet til nytt regnskapsprogram og i den forbindelse vil fakturaadressen og ønsket prioritert leveringsmåte av faktura være en av følgende tre måter:

 1. EHF Faktura til 989347624@faktura.poweroffice.net
 2. PDF- eller TIFF fil som vedlegg i mail til 989347624@faktura.poweroffice.net Kun 1 stk. faktura pr. fil. Flersidige fakturaer sendes som multi - PDF/TIFF. Flere fakturaer som sendes i samme epostmelding håndteres forutsatt at de har forskjellige navn. PDF/TIFF- vedlegg over 20 MB størrelse behandles ikke. Løpende tekst i e-postmelding og link til faktura vil ikke bli behandlet.
 3. Post til ny postadresse:
  Davvi – Senter for scenekunst
  Postboks 555 Sentrum
  9615 Hammerfest

Prosjektrelaterte fakturaer må merkes med prosjektnummer oppgitt av prosjektleder. Faktura må sendes så fort som mulig etter avsluttet prosjektperiode. Forfallsfristen må være minst 14 dager.

Det presiseres at ny fakturaadresse kun gjelder for fakturaer, kreditnotaer og purringer. All annen post må sendes direkte til ny postadresse

Davvi – Senter for scenekunst
Postboks 555
Sentrum 9615

Vennligst merk at Davvi – Senter for scenekunst endret navn fra Dansearena Nord i 2022. Vi ber om at deres reskontro oppdateres med nytt navn før fakturering.

Krav til godkjent faktura

Bokføringsloven setter visse krav til fakturaens innhold for at den skal være godkjent:

 • Dato for utstedelse av faktura
 • Fakturanummer, enten forhåndsnummerert/påtrykte fra regningsblokk/fakturablanketter, eller maskinelt/automatisk tildelt i fakturasystem. Et viktig krav i loven er at du selv ikke skal kunne bestemme fakturanummeret.
 • Kjøpers navn og adresse.
 • Selgers navn og adresse.
 • Tidspunkt og sted for levering av ytelsen.
 • En beskrivelse av ytelsens art og omfang.
 • Organisasjonsnummer med MVA bak, dersom selger er reg. i merverdiavgiftsmanntallet.
 • Kjøpesum og betalingsforfall.
 • Merverdiavgift kreves spesifisert.

Det finnes flere tilbydere av faktureringstjenester på nettet. Se for eksempel sendregning.no

Du som næringsdrivende som har ansvar for at fakturaen (regningen) er ihht kravene. Ta gjerne kontakt med undertegnende hvis du har spørsmål til fakturering.

Vennlig hilsen
Ellen-Kathrine Mathisen
Økonomi- og administrasjonsansvarlig
Davvi – Senter for scenekunst
Tlf. 98 22 79 15