ArtLab # 15 - Et spekulativt scenario

Publisert: 21.03.2023
Fotograf: Mathilde Caeyers

Fra 27. mars til 1. april vil Mathilde Caeyers ha en lab på Rådstua og Tvibit i Tromsø.

I laben vil hun utforske tematikk rundt bevissthet, hva det er og hvordan det oppstår. Kan vi identifisere bevissthet? Og er bevissthet essensiell for våre handlinger? Er det mulig å være bevisst uten å kommunisere det? Er bevissthet kun tilegnet mennesker eller er det et konstituerende trekk ved alt som eksisterer i universet?

Mulighetsrom innen disipliner

Med disse spørsmålene som bakteppe vil hun forsøke å trekke paralleller til utviklingen av kunstig intelligens og initiere tanker rundt hvilke moralske og etiske spørsmål som kan oppstå i den høyteknologiske utviklingen vi står ovenfor.

Caeyers fortsetter i denne laben med å fokusere på dansekunst i samsvar med film, virtuell virkelighet og installasjonskunst. Målet er å se hvilke mulighetsrommet tematikken skissert ovenfor kan ha innenfor disse disiplinene.

Flere samtalepartnere vil delta i lab-arbeidet, blant annet dramaturg og dramatiker Tale Næss og scenograf og billedkunstner Lawrence Malstaf, som Caeyers også har arbeidet med tidligere.

Mathilde Caeyers

Mathilde Caeyers er norsk/belgisk dansekunstner og koreograf med base i Tromsø. Etter endt bachelor i dans fra The Liverpool Institute for Performing har Caeyers koreografiske praksis utvikler seg kontinuerlig i nært samarbeid med installasjonskunst, hvor hun for tiden utforsker filosofiens iboende natur innenfor science-fiction. Med mål om å presentere flere spørsmål enn svar om menneskelig eksistens, fordyper hun seg i spekulative fremtidsscenarier og tankeeksperimenter med fokus på fri vilje, bevissthet, selvet, autonomi, tid og transhumanisme.