Davvi får 700.000 kroner i støtte til arbeid med flerspråklighet i nordområdene

Publisert: 21.12.2022

Davvi - Senter for scenekunst: 700.000 kroner Davvi får støtte til å arbeide med ulike prosjekter knyttet til flerspråklighet i nordområdene. Befolkningen i nordområdene snakker en lang rekke språk som sjeldent høres fra scenen. Arbeidet omfatter en rekke aktiviteter, blant annet utvikling av ny flerspråklig scenetekst, laboratorieformater for flerspråklig scenekunst, samarbeid med Canada og internasjonalt ekspertbesøk under Vårscenefest i Tromsø 2023. Prosjektene er blant annet innrettet mot samisk kultur og urfolkskultur.