Driftstilskudd fra Tromsø kommune

Publisert: 21.02.2023
vinne som holder opp et ark, med en mann på hver sin side
Kultursjef Pål Jentoft, direktør Susanne Næss Nielsen og ordfører Gunnar Wilhelmsen med signert kontrakt.

Davvi - Senter for scenekunst får driftsavtale med Tromsø kommune

Tromsø formannskap har vedtatt å inngå avtale med Davvi – Senter for scenekunst, om fast tilskudd på kr 110.000 kroner per år. Tilskuddet blir pris- og lønnsjustert årlig. Formålet med avtalen er å sikre økonomisk forutsigbarhet og en grunnfinansiering for virksomheten.

Deler av støtten består av reduserte kostnader for leie av lokaler på Rådstua Teaterhus, for Davvi – Senter for scenekunst og RadArt - nettverk for fri scenekunst.

Direktør i Davvi – Senter for scenekunst, Susanne Næss Nielsen, er veldig glad for avtalen.

— Avtalen dokumenterer det fantaske steget i utviklingen av Davvi - Senter for scenekunst. Tromsø kommune bidrar nå med fast driftstilskudd, noe som er helt sentralt for etableringen av arbeidsplasser i Tromsø, sier Næss Nielsen.