Flerspråklighet i scenekunsten - Karelian Ghosts

Publisert: 23.10.2023
Kvinne med øreklokker som studerer ett ark
Vanja Hamidi Isacson studerer tekst og lyd. Foto: Darina Rodionova

i en femårsperiode har prosjekt ArtLab og Davvi -Senter for scenekunst arbeidet med å fremme og styrke det flerspråklige i scenekunsten nord.

Vi lever i en region med mange språk. Flere av disse språkene har vært undertrykt både direkte og indirekte av den norske staten. Både norsk og dansk har vært brukt i denne undertrykkingen. I dag lever vi i konsekvensene av denne historiske realiteten. Derfor er språk i nord både noe dypt personlig og noe dypt politisk. Flerspråkligheten representerer også en kulturell rikdom og den innehar en mengde uttrykk og former.

Spøkelser

Gjennom flere samlinger, laboratorier og visninger har Davvi -Senter for Scenekunst og prosjektet ArtLab invitert scenekunstnere til å reflektere over, utforske og problematisere dette. I høst hadde Marita Solbergs prosjekt GENTLE GIANTS en lab på Rådstua Teaterhus i Tromsø. Nå sist i oktober er det Anitta Sukkari og Vanja Hamidi Isacson som har fått muligheten til å undersøke sitt forhold til det flerspråklige. Dette gjør de gjennomprosjektet Karelian Ghosts. De skriver dette om sitt arbeid: - I Karelian Ghosts kommer vi til å undersøke våre karelen-spøkelser; både hver for oss og sammen. Hvem er de, hva vil de, hva kan vi gjøre for å frammane dem – og om vi lykkes med det: Hva vil de si, og hva vil vi si til dem? Og hva hender om spøkelsene våre møter hverandre?

På tvers av språkgrenser

Kunstnerne legger mye innsats i prosjektet.

- Vi kommer til å samle og undersøke materiale bestående av egne tekster, tekster vi finner, som for eksempel fragmenter fra Kalevala, personlige bilder fra våre respektive slektninger, kart, sitater fra bøker om Karelen, sang og musikk. Arbeidet kommer til å skje på tvers av språkgrensene og gjennom en aktiv bruk av flerspråklighet, med bruk av både norsk, finsk, svensk, svorsk, nordsamisk og karelsk.

Laben går av stabelen på Hamsundsenteret 30. oktober til 3. november.. Dramaturg, forfatter og dramatiker Kristin Eriksen Bjørn fungerer som dramaturg og ytre øye. Arbeidet vil presenteres under Radvent i Tromsø i desember 2023.