ArtLab

Prosjekt
Pågående
Kvinne som leser fra et ark på en scene foran publikum.

Gjennom ArtLab og LeseLab vil Davvi – Senter for scenekunst skape et mulighetsrom for forsøk, undring og deling.

Gjennom å skape trygge rammer rundt deling og risikotaging i den samtidige scenekunsten, håper vi å utvide mulighetsrommet for scenekunstnere i nord – slik ønsker vi også å sette undersøkelsen som en grunnleggende forutsetning for det skapende arbeidet i fokus.

ArtLab – Et mulighets rom

ArtLab er en Serie scenekunstlaboratorier der undersøkelse og utforskning står i sentrum. Kunstneren velger selv hva som skal undersøkes og laborantene tas ut gjennom en årlig Open Call.

Målet er å gi laboranten mulighet til å en dykke ned i et materiale, en problemstilling eller en metode. Prosessen er åpen, og trenger ikke lede mot en bestemt produksjon eller et bestemt resultat.

Hver lab kan vare fra fire – fem dager. Man kan jobbe individuelt eller i gruppe.

Tema, form og antall deltagere bestemmes av laboranten i dialog med Davvi – Senter for scenekunst. Vi dekker et dagshonorar på 2 800,- per deltager. Davvi – Senter for scenekunst dekker også leie av lokaler samt foto/dokumentasjon. Dekking av reise og opphold avtales for hver lab.

Ulike sjangre

ArLab er åpent for alle scenekunstnere. Vi er interessert i utforskende danse-prosjekter, folk som jobber med tekst, med scenografi, med performance og crossover prosjekter. Laben kan være aksjonistisk eller kulturpolitisk. Vi er interessert i scenekunst som grenser opp mot bildekunst eller litteratur, men ser også etter scenekunstnere som søker samarbeid med et forskningsmiljø eller en håndverker eller lignende.

ArtLab ønsker å skape samtaler og møter med offentligheten. Dette kan skje gjennom åpne prøver, visninger, samtaler, podkast eller foredrag. Gjennom dette ønsker vi å flytte oppmerksomheten mot den skapende prosessen. Gjennom å tilrettelegge møter mellom kunstnere og publikum, ønsker vi å ikke bare dele kunnskap, men også å finne fram til en dialog som kan synliggjøre det skapende og utforskende arbeidet. Vi ser utforskningen og undersøkelsen som en forutsetning for at kunstnere skal kunne utvikle seg, og for at nye uttrykk kan finne sin form. Målet er å tilpasse hvert enkelt møte med offentligheten etter laborantens tema og behov.

Stedsuavhengig

Labene går som oftest av stabelen i alle de nordligste fylkene, men kan også skje andre steder der det er naturlig eller nødvendig. Alle norske og internasjonale kunstnere kan søke laber, men vi har et særlig fokus på scenekunstnere i nord. Davvi – Senter vil fungere som en dialogpartner og tilrettelegger i forkant, under og i etterkant av laben, og vi vil stille våre resurser og kompetanse tilgjengelig så langt det er mulig.

LeseLab – et sted for tekstlige møter og åpne samtaler

Foto: Bernt Bjørn

Leselab er en serie tekstlaboratorier der vi skal undersøke og løfte fram nye tekster og sterke stemmer i regionen vår.

Med LeseLab ønsker vi å åpne skriverommet for publikum, også før de tekstene som skrives der når fram til en scene. I LeseLabene vil vi sammen undersøke og presentere tekster som kan stå på egne bein, men også se på prosjekter som er helt i startfasen. Vi vil lese alle typer tekster for scenen. Det vil være samfunnsrefs, humor og poesi. Det vil være tekster som utfordrer, underholder og som tar opp aktuelle tema.

LeseLab kurateres og drives i samarbeid med Rimfrost produksjoner, Ferske Scener, Hålogaland Teater og NOOR produksjoner. Labene er gratis og åpne for publikum.

Språket har mange åpninger

I tillegg til ArtLab og LeseLab driver ArtLab og Davvi – Senter for scenekunst et langsgående prosjekt det vi jobber for og med flerspråklighet i scenekunsten med fokus på nordområdene.
Her lager vi laber, arrangerer seminarer og arbeider med publikasjoner.

For mer informasjon om våre prosjekter følg oss på våre nettsider.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Tale Næss på tale@davvi.org

Les om vår Open Call for ArtLab 2024