Feedbackarbeid

Prosjekt
Pågående
Mennesker som sitter på stoler i en sirkel.


Davvi – Senter for scenekunst jobber for å bidra til utviklingen av en god feedbackkultur i scenekunstfeltet.

Vi legger opp til at feedback skal være nyttig for mottakeren, og bidra til innsikt og nye forståelsesrammer for arbeidet en gjør. Premisset er at det i bunnen ligger et ønske om at kunstverket og kunstneren skal nå lengre ved hjelp av feedback. Feedbackarbeidet består av blant annet workshops, metodedelinger, metodeutvikling, kursing og feedback-sessions.

Om feedbacksessions

Kunstnere som deltar i feedbacksessions må ønske å gi scenekunstkollegaer innblikk i sitt arbeid i prosess, og i retur få tilbakemelding på arbeidet.

Kunstneren stiller sitt arbeid i prosess til disposisjon for arbeid med feedback.

Kunstneren blir bedt om å formulere noen tanker om hva det ønskes tilbakemelding på.

Fasilitator

En session tar vanligvis form som en to til tre-timers lang workshop. Det legges til rette for et trygt rom som ivaretar både de som skal gi feedback og kunstneren som skal motta feedback. En fasilitator knyttet til prosjektet vil bidra til at både kunstneren med arbeid i prosess og scenekunstkollegaer som gir feedback skal ha mulighet til å få utbytte av deltakelsen i en feedbacksession. Feedbacken kan ha ulike former, og det er fasilitatoren og kunstneren som planlegger og gjennomfører sammen. Eksempelvis kan feedbacken gis gjennom diskusjoner, refleksjonsoppgaver, samtaler eller øvelser.

Behøvd kompetanse

En fasilitator blir valgt ut til prosjektet basert på hva det kunne behøvd av kompetanse, hva slags prosjekt det er, og hvilken type tilbakemelding som kunne vært interessant å prøve ut for prosjektet. Fasilitatoren sin oppgave er i hovedsak å forsøke og sette seg inn i prosjektet slik at hen kan legge til rette for møtet mellom kunstner og scenekunstkollegaer.

Feedbackarbeidet i Davvi – Senter for scenekunst, ledes av prosjektleder Silje Solheim Johnsen. Hvis du lurer på noe, har tanker om eller ønsker for arbeid med feedback, ta veldig gjerne kontakt på e-post: silje@davvi.org