Flerspråklighet i scenekunsten

Prosjekt
Pågående
En kvinne og en mann sitter på en scene og ser i hver sin retning.

Davvi - Senter for scenekunst arbeider for inkludering av nordlige perspektiver i scenekunsten.

I nord lever de fleste i en flerspråklig virkelighet der man i sitt dagligliv anvender eller omgir seg med en rekke språk, språkformer og dialekter.

Teatret, som institusjon, har en viktig rolle som identitetsskapende nasjonsbygger. I dag er det fremdeles sterkere hierarkiske strukturer som avgjør hvem som skriver tekst for scenen, hvem som får framføre den og hvordan.

Felles plattform

I nyere tid har man gått bort fra utelukkende å bruke riksmål som formidlingsspråk, men selv om dialekter nå kan høres ved landets scener, er det mange språk vi sjeldent hører.

Derfor har Davvi – Senter for scenekunst i en årrekke arbeidet med et flerårig prosjekt der vi ser nærmere på det flerspråklige i den nordnorske virkeligheten.

Det overordnede målet med prosjektet er å bygge en felles plattform for flerspråklig praksis i scenekunsten.

Kampen for dekolonialisering

Den flerspråklige virkeligheten springer ut av en historisk og politisk virkelighet. Særlig for folk i Sápmi, og for kvænfolket er det grenseoverskridende kulturelt og historisk betinget. Finlandssvensk og meänkieli har også eksistert i små lommer av våre samfunn, og har en naturlig plass i hverdagen, men er knapt hørbart på scenen. Det samme gjelder også bruk av russisk, svensk, finsk og alt derimellom. Deler av denne virkeligheten handler om språktap og kampen for dekolonialisering, men flerspråklighet handler også om det som binder oss sammen. Hvordan kan så det performative potensiale i vår rike og mangfoldige flerspråklige praksis få rom på scenen og møte sitt publikum?

Stadig endring

Vårt arbeid innebærer å forholde seg kritisk eller undrende til statsgrenser mellom det som først og fremst er naboer, familiemedlemmer, kollegaer og kulturelle fellesskap. Språk, lyder og gester har vandret over nordområdene og endret karakter underveis. Språkpraksisen vår er i stadig utvikling og stadig endring, men dette gjenspeiles sjelden i den scenekunsten som skapes.

I Davvi – Senter for scenekunst vil vi jobbe med flerspråklighet fordi:

- Det utfordrer de monolingvistiske normene som omgir oss

- Vi vil oppdage våre egne blindsoner

- Vi vil undersøke flerspråklighens performativ og politiske potensial

- Vi vil utvikle nye metoder, verktøy og innsikt i den paleoarktiske virkeligheten

- Identitet og språk henger sammen

- Vi ser på det flerspråklige som noe positivt

- Vi skal lære å lytte til språk vi ikke forstår

- Arbeidet med det flerspråklige forbinder oss med en mangestemmig global virkelighet

Hva har skjedd?

Siden 2020 har det vært arrangert årlige samlinger for kunstnere som arbeider med flerspråklighet i sin scenekunst. Samlingene har blitt arrangert i samarbeid med RadArt, Scenetekstivalen og Ferske Scener. Deltagere har vært Rawdna Carita Eira, Sara Baban, Kristin Eriksen Bjørn, Arturo Tovar, Siri Broch Johansen, Bernt Bjørn, Kristina Junttila og Sigbjørn Skåden m. flere.

I 2023 arrangerte vi to flerspråklige laber med støtte fra KUD. En med scenekunstner Marita Solberg og Gentle Giants. Dette i samarbeid med Rådstua Teaterhus. Den andre laben var med dramatiker og teaterviter Vanja Hamidi Isacsson og skuespiller Anitta Suikkari.

Dramaturg var Kristin Eriksen Bjørn. Samarbeidspartner var Hamsundsenteret og laben hadde tittelen Karelian Gohsts.

I 2023 arrangerte vi også et større seminar om den flerspråklige scenekunsten. Samarbeidspartner her var Radvent og Rådstua Teaterhus. Medvirkende var ledere fra alle de nordlige teaterne: Egill Palsson, Ketil Kolstad, Frank Jørstad, Kristin Solberg og Rawdna Carita Eira. Seminaret bød også på flere kunstneriske intervensjoner. Disse var ved Sigbjørn Skåden, Marita Solberg og Eva Svaneblom.

Hva skjer fremover?

I 2024 planlegger vi nye aktiviteter. Blant annet vil vi lansere en publikasjon/antologi med tekster rundt flerspråklighet i nordnorsk scenekunst. Redaktør for denne utgivelsen er Aslak Heika Hætta Bjørn.

Foto: Stefanovicz Mihaly