Norsk-russisk kultursamarbeid

Prosjekt
Avsluttet

RadArt - nettverk for fri scenekunst og Dansearena nord (nå Davvi) har mottatt støtte fra Kulturdepartementet til et 3-årig samarbeid med scenekunstfeltet i nordvest Russland. På grunn av pandemien har store deler av prosjektet blitt utsatt og vil derfor forlenges..

Prosjektet består av to deler: Faglig utvikling og nettverk.

Faglig utvikling
Her arrangerer og gjennomfører vi kreative laboratorier. Vi inviterer kunstnere fra både Russland og Norge, som får anledning til å prøve ut idéer, forske i metodearbeid, og gjennomføre prosessorientert praksis og deling.

Nettverk
Deltakelse i faglig relevante diskusjoner og møte nye kontakter og likesinnede. Nettverksmøter planlegges i forbindelse med festivaler i Barentsregionen, dette i perioder der det foregår mye annet i tillegg til våre arrangementer.Nettverksprogrammet vil legge til rette for fagdager, samtidig som deltakerne skal ha muligheten til å delta i festivalprogrammet der arrangementene finner sted.

Det norsk-russiske kultursamarbeid er støttet av midler fra Kulturdepartementet.