Open call ArtLab 2023

Prosjekt
Avsluttet

Har du en idè, en tekst, en metode du vil undersøke?
Søk ArtLab!
Alle søkere får svar innen 14. januar.

ARTLAB – ET MULIGHETSROM FOR SCENEKUNSTEN I NORD

ArtLab er en serie scenekunstlaboratorier som drives av Davvi - Senter for scenekunst. I ArtLab står undersøkelsen og forsøket i sentrum. Sammen finner vi rom og setter sammen team for å på best mulig måte nærme oss den problem-stillingen du er opptatt av

Vi arrangerer seks laber i året. En lab har en varighet på opp til fem dager. I laben kan du utforske en metode, et tema, en problemstilling, en tekst eller et publikumsmøte. Du kan gå i dialog med en scenografi, et sted, med andre scenekunstnere, eller med et formgrep. Her er det scenekunstnerens egen praksis som setter premissene, og hver enkel lab formes i tett dialog med prosjektleder. Målet er at laben skal gjennomføres med kunstnerens eget arbeid som omdreiningspunkt.

Gjennom ArtLab ønsker vi å bidra til å utvikle kunnskap og innsikt, derfor skal labene også fungere som åsteder for kunnskapsdeling og samtaler. Dette kan skje gjennom lukkede eller åpne visninger, gjennom lesninger, åpne prøver eller det kan ta form som medierte samtaler, manifestasjoner eller presentasjoner. F.eks. gjennom stunts, happenings, podkasts og/eller publiseringer. Alt dette i dialog med oss.

Antall medvirkende i laben avtales for hver enkelt lab. Davvi - Senter for scenekunst honorerer laborantene kr. 2800,- pr dag. Vi dekker reise og opphold i henhold til individuell avtale, og vi dekker leie av lokale etc. der det er naturlig. ArtLab og Davvi – Senter for scenekunst bidrar med fotografering/dokumentasjon av arbeidet.

Gjennom ArtLab søker vi å skape mulighetsrom for forsøk, undring og deling.

Alle scenekunstnere kan søke, men vi har et særlig fokus på det som skjer i nord.

Din søknad må inneholde en kort beskrivelse av hva du ønsker å undersøke (maks 2 A4-sider), hvem du har med deg som samarbeids-partnere, CV for de involverte, samt forslag til budsjett. Kom gjerne også med forslag på tidsrom du ønsker å arbeide innenfor.

Søknadene vil bli vurdert av ArtLabs prosjektleder Tale Næss i samarbeid med Davvi – Senter for scenekunst.

Våre samarbeidspartnere er bl.a. Vårscenefest, Dramatikkens Hus, RadVent, UiT og Festspillene i Nord-Norge.

Dersom du ønsker å se hvilke ArtLaber som har funnet sted tidligere, gå inn på: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064256156705

Om det er noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt med tale@davvi.org