RadVent

Prosjekt
Pågående

RadVent er en indremedisinsk festival for scenekunstmiljøpet i nord som arrangeres hvert år i adventstiden.

Festivalen er RadArt-nettverket sitt viktigste, gjentakende arrangement som har vært arrangert siden 2010. Med utspring fra Tromsø kommer Rådstua Teaterhus og Davvi – Senter for Scenekunst sammen og bidrar til gjennomføringen av det nettverksbyggende og kompetansehevende fagarrangementet som RadVent er.

RadVents arrangementer fokuserer på kompetanseheving gjennom erfaringsdeling og utviklingen av scenekunsten og dens skapere i nord. En stor del av dette handler om å fasilitere ulike møtepunkter mellom kunstnere, publikum, presse og beslutningstakere. RadVent er ikke en visningsarena for scenekunst i første omgang, men en kompetanseutviklingsarena. Festivalen åpner opp for resten av byen, for publikum, der det er riktig og nødvendig. RadVent er en arena hvor kunstnerne samles, deler, utvikles og spiller på lag.

Kjernen i RadVent er

-Kompetanseheving gjennom erfaringsdeling

-Skape kontakt mellom et mangfold av miljøer lokalt

-Et særlig fokus på feedback

RadVent er et kunstnerstyrt og kuratert møtested for nye ideer og metoder. Det er en serie laboratoratorier som har form som en festival – en festival som heier på prosess og delingskultur. Her er det rom for både tvil og luftslott. Gjerne begge deler samtidig!