LeseLab: Måtte du leve i interessante tider

Publisert: 10.11.2023


Lekefigurer av mennesker og dyr

Velkommen på LeseLab på Giisa, på Rådstu Teaterhus den 20. november klokken 18.30!

Leselab er en serie tekstlaboratorier der vi skal undersøke og løfte fram nye tekster og sterke stemmer i regionen vår. Med LeseLab ønsker å åpne skriverommet for publikum, også før de tekstene som skrives der når fram til en scene. I LeseLabene vil vi sammen undersøke og presentere tekster som kan stå på egne bein, men også se på prosjekter som er helt i startfasen. Det vil være samfunnsrefs, humor og poesi. Det vil være tekster som utfordrer, underholder og som tar opp aktuelle tema.

«Om tiden og vannet»

Laborant for LeseLaben den 20. november er dramatiker og dansekunstner Jenny Svensson. Svensson er født i 1983 i Stockholm, og flyttet til Tromsø 2008. Hun har bachelor i dans fra Laban Centre of Contemporary Dance. Hun arbeider som frilansende dramatiker, forfatter, skribent og dansekunstner, og hun er prosjektleder for Uredd, som du kan lese om her. Selv om hennes verk ofte skiller seg tydelig fra hverandre i tematikk og form så er kroppen som bærer av identitet, og dess leting etter sin plass i verden, ofte en motor eller et premiss.

Sammen med Rimfrost produksjoner utvikler hun nå en scenetekst basert løselig på boka «Om tiden og vannet» av Andri Snær Magnasson. Teksten er i en utprøvingsfase og ulike dramaturgiske linjer testes nå ut. Linjer som kanskje, eller kanskje ikke, vil være synlige i en fremtidig scenisk versjon av teksten.

Kunsten å yte motstand mot apatien

Tema i teksten omhandler klimaproblematikken. Klimaproblematikk er global politikk. Med teksten ønsker Svensson og Rimfrost produksjoner å utfordre og skape undring. For å gjøre dette store og komplekse temaet kunstnerisk interessant, prøver Svensson og Rimfrost produksjoner å angripe tematikken fra en vinkel som åpner et refleksjons- og friksjonsrom. De ønsker å yte motstand mot skammen og apatien gjennom kjærlighet, overskudd, lyst og fasinasjon. De vil skape en tekst som inkluderer og vekker handlekraft. Svaret, hevder de, ligger kanskje i å lete etter et språk sammen.

Vi i ArtLab og LeseLab håper at tekstnerder og – entusiaster vil være med oss inn i dette arbeidsrommet.Vi lover en tankevekkende og sprelsk tekst med klimakrisen som omdreiningspunkt. Teksten er like full av scenisk overskudd som informasjon om tingene tilstand, og den sparker viltert inn i vår egen samtid.

Teksten vil bli lest av skuespillerne Alexander Rindestu, Andrea Vik, Bernt Bjørn, Ellen Andreassen og Kine Kvalvik Eliassen.

Bak prosjekt LeseLab står ArtLab og Davvi Senter for scenekunst, Ferske Scener, Hålogaland Teater, Rimfrost produksjoner og NOOR produksjoner.

Dere kan lese mer om Rimfrost produksjoner og deres prosjekter her:

Arrangementet er åpent og gratis og gjennomføres med støttes fra Rådstua Teaterhus.

Velkommen!